Mann som går på line mellom to fjellskrenter.
MELLOMLEDERNE

Derfor er mellomledernes balansegang den viktigste jobben i bedriften

Som mellomleder blir du ofte skvist mellom fagutvikling og tolking av budskap fra toppledelsen. Det er en krevende balanseøvelse, men en av de viktigste jobbene for å få ting gjort.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Thinkstock

Det sier siviløkonom og sosiolog Arne Selvik. Han mener mellomledernes jobb kan beskrives med den enkle definisjonen at det handler om å få noen til å gjøre noe.

– De må tolke strategispråket fra toppledelsen og styret, til det som handler om å få tingene gjort i bedriften. Rollen som oversetter og fortolker er viktig.

Må filtrere bort støy

Det betyr ifølge Selvik at det mellomlederne ofte må gjøre, er å filtrere bort litt støy. I forbindelse med omstillinger og nedskjæringer, må de også holde bedriften gående – samtidig som folk er bekymret for å miste arbeidsplassen sin.

– Hvis folk ikke skal bli så forstyrret at de stopper opp å jobbe, må mellomlederne skjerme kollegene sine. De må rett og slett holde igjen en del av uroen de selv kjenner på når de formidler budskap til sine medarbeidere, sier Selvik.

Vil bli færre mellomledere på sikt

Han understreker at det blir viktigere og viktigere at mellomlederne gjør nytte for seg og tilfører en verdi i kjeden, for ikke å gjøre seg selv overflødig. Han tror det er særlig i tjenestebransjen man vil se at det blir færre mellomledere på sikt.

– For eksempel er det nesten ingen restauranter som har hovmester lenger. Vi blir tatt i mot av en servitør som ofte også sørger for at vaktplanen går og at gjestene får sine bord, sier han.

Viktig med kursing og fagutvikling

For å være oppdatert i sitt fag og «holde på» sin posisjon, understreker Selvik hvor viktig det er med kursing og fagutvikling for mange mellomledere i ulike bransjer.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Mange mellomledere er i utgangspunktet fagfolk, for eksempel en sykepleier som går over til å bli avdelingsleder. Faren for mellomlederne er at de blir generalister. De vet hvordan faget var før, men vet ikke mye om hva som kommer. Ofte blir de skvist mellom fagutvikling og det toppledelsen driver med – derfor må de hele tiden holdes oppdatert både når det gjelder fag og ledelse, sier Selvik.

Mye av mellomledernes oppgave handler også om å motivere de ansatte. Det å bli klar over egne humørsvingninger og hvordan man reagerer på omgivelsene, kan derfor være nyttig.

– Det handler om å finne en balanse hvor du skal motivere deg selv, holde humøret oppe når det er krevende tider, og samtidig ha noe å gi for de du har ansvar for, sier Selvik.

Publisert i Ledelse