Erstatning ved alvorlig sykdom

Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien.

Tekst
Roar Hagen, forsikringsmegler for Lederne
Foto
iStock

Å bli alvorlig syk kan snu opp ned på livet. For mange vil alvorlig sykdom føre til nedsatt arbeidsevne i kortere eller lengre perioder, noe som igjen vil gå ut over den økonomiske situasjonen. I arbeidssammenheng kan det handle om behov for å trappe ned eller skifte til mindre stressende arbeid, ta forlenget permisjon for å komme deg etter sykdommen eller gi dine nærmeste anledning til å ta seg fri for å gi ekstra omsorg. I tillegg kommer utfordringer med nedbetaling av gjeld eller andre løpende utgifter dersom sykdomsperioden blir lang samt betale for behandling som det offentlige ikke dekker.

Gjelder både deg selv og ektefelle/samboer

Forsikringen Kritisk Sykdom gir erstatning dersom du blir rammet av alvorlig og kritisk sykdom, eller får en av diagnos-ene som forsikringen dekker. Ledernes medlemmer kan forsikre både seg selv og ektefelle/samboer til medlems-pris. Prisen er avhengig av alder og hvor stor dekning du ønsker. Du kan kjøpe dekning i klosser á kr 200 000 – inntil 1 million, både for deg og ektefelle/samboer.

Dekning for sykdom og diagnose

Forsikringen dekker blant annet kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, Multippel Sklerose (MS), hjernesvulst, nyresvikt, blindhet og døvhet som skyldes ulykke eller akutt sykdom, tap av taleevne, tap av armer/ben og store brannskader. Forsikringen kan også gi erstatning ved hjerteoperasjoner eller gjennomført angioplastikk.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Rask utbetaling gir handlefrihet

Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, eller du er oppført på venteliste til operasjon. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler å ha forsikringen Kritisk Sykdom som et supplement til uføreforsikring. Du kan ikke være eldre enn 60 år når du kjøper forsikringen, men du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Det kreves godkjent egenerklæring om helse fra alle forsikringstakere.

Medlemmer kan kontakte Ledernes forsikringskontor for fullstendige vilkår for forsikringen.

Publisert i Medlem, Trygt arbeidsliv