Ung mann i lang, blå jakke står foran et høstlandskap.
ARBEIDSLEDER

Den tålmodige ungsauen

Han er en lagspiller, og en svært ung leder i et tøft, maskulint miljø. Thomas Fygle (29) er arbeidsleder for ISO-fagene på oljeplattformen Grane.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Privat
Du er ung i jobben din, Thomas?

Ja, da jeg fikk jobben, var jeg den yngste arbeidslederen med god margin. Nå er det flere på min alder. Det har kanskje med den nye tida å gjøre. Digitaliseringen fosser fram, også i vår bransje, og jeg opplever at stadig flere unge synes livet på plattform er spennende.

Litt om forhistorien din i bransjen?

Jeg tok fagbrev som oveflatearbeider og treårig teknisk fagskole før jeg begynte som leder for fire år siden på produksjonsskipet Jotun. Der var jeg i åtte måneder, så var jeg innom Gullfaks B i et halvt år før jeg landet på Gullfaks A, der jeg har vært i tre år. Jeg har vært ansatt i Beerenberg, som leverer serviceløsninger for olje- og gassbransjen, i elleve år.

Hvordan ble du medlem i Lederne?

Da jeg rykket opp i lederstilling for tre år siden, erfarte jeg at alle andre ledere rundt meg var medlem av Lederne, så det var et naturlig valg. Jeg har ikke vært i situasjoner der jeg har hatt alvorlig bruk for en fagorganisasjon, men det er bra å vite at jeg har en kompetent organisasjon i ryggen. Lederne har gode forsikringer, og det er jo en forsikring i seg selv å være medlem av fagorganisasjonen.

Nysgjerrig på medlemsfordelene i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemskapet.

Si litt om deg selv som leder.

Jeg  prøver å være inkluderende. Alle skal med, og føle seg sett. Jeg er nok ganske tålmodig, og er opptatt av å ha et godt forhold til alle kundene våre ombord på plattformen. Jeg kan sikkert bli bedre til å takle konfrontasjoner, det er ikke alltid like lett når folk rundt meg er dobbelt så gamle og har lang erfaring. Etter hvert har jeg lært meg å leve med og takle hersketeknikkene.

Noen ledere du ser opp til?

Barack Obama var fantastisk når det gjaldt å inkludere alle, fra de sterkeste til de svakeste i det amerikanske samfunnet. Som i overkant fotballinteressert har jeg også stor sans for Nils Arne Eggen og den måten han praktiserte samhandling på. Jeg er opptatt av å få fram det beste i folk, og Nils Arne satte det i system i Rosenborg. �

Publisert i Ledelse
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år