Unnskyld: En lys kvinne i samtale med en gråhåret mann.
MODIG LEDELSE

Kunsten å si unnskyld på ordentlig

Kommer du med unnskyldninger, eller sier du unnskyld? Ledere som kan si unnskyld, uten å legge til «men», har et forsprang. Å vise sårbarhet gjør deg troverdig, og kan ha fine bivirkninger.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix

Å si unnskyld kan være krevende, og det finnes utallige eksempler på hvordan det ikke skal gjøres om du vil gjøre noe godt igjen. Det klassiske eksempelet er å legge til et «men», som tar livet av unnskyldningen og i verste fall legger skylden over på den som hadde fortjent en oppreisning.

Vi har vel alle hørt noe sånt som: «Dersom du ble lei deg, beklager jeg det, men…»

Det skal godt gjøres å oppfatte det som en ekte unnskyldning. Her er det en som ikke vil tape ansikt ved å innrømme feil eller uheldig atferd, og som ikke har tenkt godt nok gjennom virkningen.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Ekte unnskyld

Ifølge den kanadiske psykologen Joanne Dolhanty, som deltok på Emotion Revolution-kongressen i Bergen i mai, kan en god unnskyldning lege vonde følelser og skape sterkere relasjoner. Hun mener er god unnskyldning har følgende innhold:

 • Fortell hva du ber om unnskyldning for
 • Si hvordan det du gjorde må ha påvirket den eller de andre
 • Si unnskyld og uttrykk anger uten å rakke ned på deg selv
 • Si hva du skulle gjort i stedet og hva du vil gjøre i framtiden
 • Anerkjenn reaksjonen du får

 

Ved å si unnskyld på en skikkelig og ærlig måte, kan man bidra til en ærlighetskultur som er god for bedriften.

 

Modig ledelse

Lederutvikler og foredragsholder Svein Harald Røine er også svært opptatt av kunsten å si unnskyld. Hans hovedtema er modig ledelse. Man må våge å si unnskyld. Ved å si unnskyld på en skikkelig og ærlig måte, kan man bidra til en ærlighetskultur som er god for bedriften. Er du som leder ærlig og viser at du kan gjøre feil, er det lettere for medarbeiderne å gjøre det samme. Det igjen skaper et trygt miljø, med rom for kreativitet og nytenkning.

Røines fem modige grep når du skal si unnskyld og bli trodd, er som følger:

 • Bruk ordet unnskyld, og snakk i førsteperson: Jeg ber om unnskyldning for at jeg …
 • Se personen rett inn i øynene
 • Spør hvordan du kan gjøre det godt igjen eller rette opp feilen
 • Si tusen takk når unnskyldningen din blir akseptert
 • Gjennomfør det du blir bedt om for å gjøre det godt igjen

Du er ikke alene om du sliter med å si unnskyld. Det behøver ikke bety at du ikke bryr deg. Det kan være en øvelsessak. Med økt bevissthet kan vi komme langt. Kjenn på det neste gang noen møter deg med «Beklager altså, men…», og bestem deg for å gjøre det bedre selv.

 

Kilder: sveinharaldroine.com og psykologisk.no

 

 

Publisert i Ledelse, Ukens sak
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

 • yrkesaktive
 • studenter/lærlinger
 • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år