Trender innen ledelse i 2020
MODERNE LEDELSE

Seks trender innen ledelse i 2020

Bærekraft, generasjonsforskjeller og talentutvikling er bare noen av stikkordene du bør merke deg som leder dette året.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Sist oppdatert

Her er seks ledertrender for 2020 som du bør få med deg:

1. Kort vei til beslutninger

Ifølge en undersøkelse fra McKinsey er det selskapene med kort vei til beslutninger og lite byråkrati som er vinnerne. Selskaper som snur seg raskt og gjennomfører endringer tidsnok ligger et steg foran dem som har omfattende og langtekkelige beslutningsprosesser.

Les også: Hvorfor skal vi jobbe agilt?

Kurs og seminarer

Agil ledelse: Hvordan få gjort mer for mindre uten intern friksjon

Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen

2. Kontinuerlig læring

I en verden som er i konstant endring, er det lederne som sørger for kompetansepåfyll som lykkes i det lange løp. Ved å legge til rette for en læringskultur evner organisasjonen å ta pulsen på behovene som finnes i markedet, og samtidig sikre at kompetansen finnes på arbeidsplassen.

3. Spott talentene

En viktig del av lederens rolle er evnen til å identifisere og dyrke frem talentene de allerede har, i stedet for å søke etter nye. På de aller fleste arbeidsplasser finnes det trolig talenter som er oversett – og som i verste fall søker seg til andre steder dersom de ikke blir oppdaget og får muligheten til å utvikle seg.

Les også: Hvordan kan du ta vare på talentene?

 

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Lederne er organisasjonen som gir støtte og bistand også til dem som leder uten medarbeideransvar.

4. Økt fokus på bærekraft

Dagens arbeidstakere er opptatt av bærekraftig løsninger og stiller større krav til bedriftens samfunnsansvar. Ifølge Reputation Institute er 40 prosent av omdømmet til et selskap knyttet til nettopp samfunnsansvar. Ledere som lar samfunnsansvaret bli en del av forretningsprosessene vil mest sannsynlig både beholde og tiltrekke seg nye arbeidstakere.

 

Dagens arbeidstakere er opptatt av bærekraftig løsninger og stiller større krav til bedriftens samfunnsansvar.

 

5. Ledelse på tvers av generasjoner

Eldre arbeidstakere er lenger i arbeidslivet, og såkalte «millennials» vil i nær fremtid ta over lederstillingene. Det betyr at dagens ledere må finne måter å redusere generasjonsforskjellene på og utvikle nye strategier som er i tråd med kravene til både millenniumsgenerasjonen og generasjon Z.

Les også: Hvordan utnytter du at det er stor aldersforskjell på kollegaene?

6. Åpenhet

Å være åpen og transparent er viktig for at arbeidstakerne skal føle seg som en del av arbeidsplassen og få større forståelse for bedriftens strategiske beslutninger. En tydelig åpenhetskultur gjør at utfordringer fanges opp tidligere og kan håndteres riktig før det eskalerer. I tillegg er det lettere for lederen å ta gode beslutninger når alle kortene er lagt på bordet.

Kilder: Ledernytt, Dagens perspektiv, og e24.

Publisert i Ledertips, Ukens sak
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år