Reiser, arrangementer, forsikringer og banklån for medlemmer

Lederne avlyser / utsetter alle sentralt arrangerte kurs ut juni. Alle ansvarlige for arrangementer i lokal regi skal følge myndighetenes til enhver tid gjeldende råd og informasjon.

Tekst
Redaksjonen
Sist oppdatert

Artikkelen oppdateres fortløpende i henhold til utviklingen av situasjonen.

Eventuell avlysning / utsetting av øvrige kurs og arrangementer vurderes fortløpende. Sentralstyret kommer med fortløpende informasjon om større politiske arrangementer. Lokale avdelinger med lokale arrangementer skal følge myndighetenes til enhver tid gjeldende råd og informasjon.

Vedtak fra Ledernes sentralstyre 13., 19., 27. mars og 17. april 2020:

Demokrati: Mann med briller ser i kameraet. Audun Ingvartsen er forbundsleder i Lederne

Forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne

Sentralstyret, ledet av forbundsleder Audun Ingvartsen, gjennomførte ekstraordinære styremøter 13., 19. og 27. mars. Basert på økonomiske scenarier og den ekstraordinære situasjonen har sentralstyret vedtatt følgende:

 • Delegatmøte 30. april 2020 og ekstraordinær kongress 12. juni 2020 kanselleres. For å sikre fremdrift i forhold til planer og nødvendig tid til implementering av nytt medlemsdemokrati i organisasjonen, innkalles det til delegatmøte med ekstraordinær kongress 24. – 25. september 2020 på Radisson Blu Hotel Gardermoen.
 • I tiden fra 19. mars 2020 og frem til 30. april 2020 delegerer sentralstyret nødvendige fullmakter til forbundsleder Audun Ingvartsen.
 • Det vedtektsbestemte tidspunktet for å avholde årsmøter i de lokale avdelingene flyttes i første omgang fra utgangen av mai til utgangen av oktober.
 • Kontingentfritak ved permittering / arbeidsledighet: På grunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset, har Lederne besluttet å erstatte ordningen med stønad under arbeidsledighet og permittering med kontingentfritak. I perioden med kontingentfritak vil medlemmer ha samme tilgang til de medlemsfordelene som man var berettiget til før man ble permittert eller arbeidsledig. Man må være mer enn 50 prosent permittert / arbeidsledig. Mer informasjon her. Du søker om kontingentfritak på denne siden (etter innlogging på «Min side»).

Viktig informasjon fra Ledernes forsikringskontor

Er du i utlandet og vil hjem nå? Reiseforsikringen kan dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling av nye billetter. Du trenger ikke kontakte forsikringskontoret (Tryg) før du bestiller. UD fraråder nå alle reiser ut av Norge frem til 14. april. Har du kjøpt en reise før 12. mars, kan reiseforsikringen din dekke kostnader med avbestilling. Se her for mer info.

Ledernes forsikringskontor kan kontaktes på epost post@lederneforsikring.no eller tlf. 22 54 51 50. Mer informasjon fra Ledernes forsikringskontor.

Viktig informasjon fra Danske Bank om bl.a. muligheter for avdragsfrihet på lån

Korona-viruset har på kort tid ført til radikale endringer i manges liv, også når det gjelder deres privatøkonomi. Her er viktig info fra Danske Bank, som Lederne har avtale om banktjenester med.

Vær oppmerksom, følg rådene

På generelt grunnlag bes alle som skal delta på Lederne-arrangementer om å være oppmerksom på følgende. Du skal ikke møte opp på arrangementet dersom du

 • i løpet av de siste 14 dagene har besøkt et område Folkehelseinstituttet definerer som smitteutsatt.
 • har nedsatt immunforsvar eller har annen risiko for å bli alvorlig syk av luftveisinfeksjoner.
 • har symptomer på luftveisinfeksjon slik som hoste, feber eller sår hals.
 • har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Har du reiserestriksjoner fra din arbeidsgiver må du forholde deg til disse. Så lenge Lederne ikke avlyser / utsetter arrangementet, er det Ledernes vanlige regler for avmelding som gjelder.

Reiser i Lederne-regi

Lederne følger Folkehelseinstituttets reiseråd, og ber alle som planlegger utenlandsreiser i regi av Lederne om å holde seg oppdatert på disse. Beredskapsstaben overvåker daglig myndighetenes reiseråd, og hvilke reiser som er planlagt i Lederne.

Alle reiser i regi av Lederne skal bestilles hos Ledernes reisebyrå Egencia i henhold til gjeldende reisepolicy.

De viktigste rådene for å hindre smittespredning

 • Ha god håndhygiene.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Følg helsemyndighetenes råd, se oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.

Ledernes beredskapsstab

Beredskapsstaben møtes daglig fremover, og innkaller aktuelle ressurspersoner ved behov.

Generalsekretær Morten Slungård i arbeidstakerorganisasjonen Lederne

– Lederne gjennomfører jevnlig arrangementer der det samles mange mennesker og vi har mange medlemmer og ansatte som er på reise i Lederne-regi. Vi følger derfor utbredelsen av koronaviruset tett og har nedsatt beredskapsstab, opplyser Ledernes generalsekretær Morten Slungård.

Alle ansatte i Lederne er pålagt å avklare egen status og følge Helsedirektoratets til enhver tid gjeldende tiltak. Alle er sterkt oppfordret til å arbeide hjemmefra dersom det lar seg gjøre.