Samarbeidsutvalget (SU) for Lederne i Aker Solutions til Kiel

Samarbeidsutvalget (SU) for Lederne i Aker Solutions var 14.-16. oktober samlet på ferjen fra Oslo til Kiel.

Her fikk blant annet Odd Kvalheim fra Aker Offshore Partner gullnål og diplom som takk for sin lange innsats som tillitsvalgt i Lederne. Samtidig ble områdeleder Gudmund Gulbrandsen markert ved at han fikk bilde av de to H6-riggene som takk for sitt utrettelige arbeid for medlemenne og i særdeleshet SU.

Områdeleder Gudmund Gulbrandsen ble markert for sitt utrettelige arbeid for medlemmene med å få bilde av de to H6-riggene. Til høyre Harald Magne Bjørnsen, Ledernes heltidstillitsvalgte i Aker Solutions.