Aker-SU-Kiel-1web

F.v. områdeleder Norvald P. Holte, Odd Kvalheim og områdeleder Gudmund Gulbrandsen.