Aker-SU-Kiel-2web

Områdeleder Gudmund Gulbrandsen ble markert for sitt utrettelige arbeid for medlemmene med å få bilde av de to H6-riggene. Til høyre Harald Magne Bjørnsen, Ledernes heltidstillitsvalgte i Aker Solutions.