17 nye Ledernemedlemmer i Aker

På Aker Elektro ble det en liten markering da til sammen 17 personer meldte overgang til Lederne. Dette henger sammen med at den lokale klubben av Negotia har hatt visse utfordringer etter at den tidligere lederen gikk bort, og det har vært vanskelig å finne frem til kandidater som ønsket å føre klubben videre.

Tekst: Harald Magne Bjørnsen

Lederne ble kontaktet, og man kom da frem til at disse fortsatt ønsket å være organisert og ønsket en ny utfordring. Etter diverse møter ønsket 14 daværende Negotiamedlemmer overgang til Lederne. Så den 20. januar ble det med kake og diverse info fra Lederne skrevet nye innmeldinger på disse, pluss at det kom tre nye som også ønsket medlemskap.