akerelektro

F.v. Henning Bjelland (kasserer i Aker Elektro) og Harald Magne Bjørnsen.