Referat fra årsmøte 6. mars 2012

Her ligger referat fra årsmøtet i Stavanger 6. mars 2012.