Om avdelingen

Styret i Ledernes avdeling 184 Aker Solutions:

 

Leder: Harald Magne Bjørnsen
Mobil 900 38 842

 

Nestleder: Cato Prytz
Mobil 917 78 890

 

Kasserer: Jan Olav Erlandsen
Mobil 454 11 448

 

Sekretær: Jenny Fortun
Mobil 990 17 348

 

Styremedlem: Dag Følling
Mobil 406 41 957

 

Facebooksiden til bedriftsgruppen i Aker Solutions MMO

Ledernes heltidstillitsvalgte i Aker

 

Lederne er representert i Aker Solutions med Harald Magne Bjørnsen som heltidstillitsvalgt. Bjørnsen er også styremedlem i Aker ASA, medlem av European Works Council (EWC) i Aker ASA, medlem av Funksjonærenes Arbeidsutvalg (FAU) i Aker Solutions med Vidar Berger som vara og leder av Funksjonærenes Arbeidsutvalg i Aker ASA.

Harald Magne Bjørnsen er fagutdannet som skips- og elektromontør. Han har vært ansatt i Aker Elektro siden 1978, og har hatt ansvar som prosjektleder Elektro og Instrument fra 1986. Han kan nås på mobil 900 38 842 og epost harm-bjo@online.no.

 

Retningslinjer for Ledernes avdeling 184 Aker Solutions