Har foredlet klær og mennesker i 17 år

Liv Spjeld By får kick av å selge gamle klær for Fretex. Men størst utbytte får hun av å hjelpe medarbeiderne til å ta ansvar for seg selv.

Tekst
Cato Gjertsen
Foto
Eivind Senneset
Sist oppdatert

 

Du samarbeider svært tett med NAV. Forklar?

Jeg har personalansvar for mellom 14 og 16 kolleger. Tre av disse er fast ansatt. De andre jobber hovedsakelig på to typer tiltak gjennom NAV. Det ene heter «Avklaring», og favner personer som har havnet utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidsevnen deres kartlegges hos oss, for å se om vedkommende kan komme tilbake i jobb, eller om arbeidsevnen ikke er til stede. Den andre gruppen hører under «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet». Tiltaket hjelper folk med å bygge ut CV-ene sine og opparbeide arbeidserfaring og kompetanse.

Bruker du mye tid på NAV-delen av jobben, kontra å være ren kremmer?

En stor del av hverdagen min går til å lage arbeidsplaner og bidra til å bygge opp mennesker gjennom butikkdriften. Arbeidet er tidkrevende, men samtidig veldig givende og motiverende. I 17 år har jeg fått muligheten til å gi folk en større tro på framtiden gjennom jobben i Fretex. Troen gjør underverker for den enkeltes arbeidslyst. Så det er ingen motsetning mellom å følge opp ansatte, og å tjene penger. Tvert imot!

Hva gjorde du før du begynte i nåværende stilling?

Jeg er utdannet innen søm. Da jeg var ung og jobbet i dressbutikk, skjønte jeg raskt at jeg har et snakketøy som egner seg til salg. Etter hvert ønsket jeg å jobbe enda tettere med mennesker. Jeg utdannet meg til aktivitør, begynte i helsevesenet og ble etter hvert leder for en aktivitetsavdeling. Jeg skjønte umiddelbart at min nåværende stilling var drømmejobben, da jeg så den utlyst i 1997. Å drive bruktbutikk og bygge opp andre mennesker; bedre blir det ikke.

 

Kvinner må bli flinkere til å ansvarliggjøre både ektemann og barn. Kun da kan enda flere kvinner jobbe i fulltidsstillinger.

Liv Spjeld By

 

Hva er du opptatt av i jobben din?

For meg som leder er det viktig å nå fram med budskapet om at kvinner må bli flinkere til å ansvarliggjøre både ektemann og barn. Kun da kan enda flere kvinner jobbe i fulltidsstillinger. Altfor mange kvinner lar mannen jobbe fulltid, så tar heller de av seg alt det andre. Slik tankegang hindrer kvinnene fra å nå sitt potensial i yrkeslivet. Som deltidsansatt blir de mer sårbare i kraft av lavere pensjon, mindre feriepenger og mindre trygghet. Og ikke minst: Barna deres får et svakere utgangspunkt, særlig ved samlivsbrudd eller om ektefellen dør.

Er det lett å trå feil når du diskuterer et slikt tema?

Folk har veldig ulike referanserammer, så jeg passer på hva jeg sier. Samtidig nytter det ikke å kamuflere budskapet. Hvis du som kvinne ikke tenker på familieplanlegging og ansvarliggjøring i lys av arbeidslivet, ekskluderer du deg fra en stor del av arbeidsmarkedet. En del trenger å høre det. Informasjonen setter forhåpentligvis i gang prosesser som skaper økt bevissthet.

Hvordan beskriver du deg selv som leder?

Jeg tror jeg oppleves som en som har store øyne, øre og et bankende hjerte. Jeg er omsorgsfull, men samtidig tydelig. Min største utfordring er at jeg kan være utålmodig. Noen ganger ønsker jeg at fem ting skal skje på likt. Det sier seg selv at det ikke alltid skjer. Da hender det at jeg må trekke pusten, og la være å si noe.

Publisert i Karriere