Råd om videomøter
Hjemmekontor

7 gode råd: Slik overbeviser du på videomøter

Korona har gitt oss et digitalt spark bak, og videomøter har kommet for å bli. Mange opplever at det er vanskeligere å få gjennomslag for forslagene sine når man må pitche ideene på virtuelle møter.

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Eek-jensen.com
Dato

Kommunikasjons- og retorikkekspert Christian Eek-Jensen mener at det ofte er mer utfordrende å få gjennomslag på videomøter enn når man har møter fysisk ansikt til ansikt. Han gir deg syv gode råd for pitching av ideer på videomøter, men anbefaler at du først forbereder deg på hvem som er målgruppen.

– For å velge relevant innhold som støtter opp under forslaget ditt, er det avgjørende at du gjør en grundig situasjons- og målgruppeanalyse. Folk er mest opptatt av seg selv, og alt som skjer i deres verden. Det er viktig å vise interesse for dem og møte dem på deres premisser, mener Eek-Jensen.

Kommunikasjonsekspertens 7 gode råd for å overbevise på videomøter:

  • Gjør det enkelt

I virtuelle møter mister vi mye av den non-verbale kommunikasjonen, og tilhørerne går glipp av signaler de ellers ville støttet seg for å forstå deg. Derfor er det ekstra viktig at du er tydelig og at du velger dine ord med omhu. Stikkordet er å forenkle budskapet. Forklar faguttrykk og unngå forkortelser uten å fordumme.

Det er fort gjort å overvurdere tilhørerens innsikt og kunnskap. I et forsøk på å ikke kjede tilhørerne er det mange som gjør innholdet altfor komplisert. Når målet er å få folk med på ditt forslag, er det avgjørende at du ikke forvirrer dem. De færreste av oss liker å innrømme at vi ikke forstår det som blir fortalt, og da kan det være tryggere å stemme mot forslaget enn å risikere å stille dumme spørsmål.

  • Vær kort

Planlegg en ti minutters presentasjon til syv minutter. Dermed får du også tid til teknisk fingertrøbbel. Du skaper rom for spørsmål og kan oppklare eventuelle misforståelser. Keep it short and sweet!

  • Start og avslutt med et smell!

Ikke kast bort de første viktige sekundene med praktiske opplysninger eller kjent stoff. Gi folk en grunn til å følge med. Det gjør du ved å fortelle en historie, stille et spørsmål, dele nye oppsiktsvekkende data, presentere en provoserende påstand eller gjøre noe annet som får folks oppmerksomhet.

Kom raskt til utfordringene i dagens situasjon, og hvorfor dagens løsning ikke er god nok. Det er viktig at du tydeliggjør selve utfordringen, slik at alle forstår behovet for en ny eller annerledes løsning. Når problemet er tydelig, presenterer du ditt forslag til løsning.

Vær kort, klar og konkret. Hvis du kan formulere hovedbudskapet i én setning er det optimalt. Vær tydelig på å beskrive hvorfor de skal gjøre som du anbefaler.

Hvis du kan oppsummere fordelene i tre argumenter er det bra. Det bidrar til at forslaget virker oversiktlig, ryddig og gjennomtenkt. Vær tydelig når du presenterer disse tre:

Si: «For det første. For det andre. Og helt til sist». Vi trenger denne typen signalord for å skille punktene fra hverandre, og unngå at argumentene sklir i hverandre. Gjenta anbefalingen – det er dette tilhørerne skal ta stilling til. Avslutt som du starter; med et smell!

  • Se i kameraet når du presenterer hovedpoengene

Det mest intuitive er å se på bildene av de andre møtedeltagerne på skjermen. Når du ser rett i linsen skaper det en følelse av blikkontakt. Hvis du ser på ansiktene på skjermen kan det virke som du er opptatt av noe annet.

Å ikke se på ansikter er både unaturlig og uvant i møte med andre. Det naturlige er å se på menneskene du snakker med for å tolke hvordan de reagerer på det du formidler, og justere din kommunikasjon basert på tilbakemeldingene du oppfatter.

Du trenger selvsagt ikke stirre inn i kameraet hele tiden. Du ville ikke stirret én person rett i øynene gjennom en hel samtale eller i en normal presentasjon. Når du kommer til de viktige poengene i presentasjonen, har det en stor effektiv om du ser rett i kameraet.

  • Skru av skjermdeling når du kan

For å få best mulig kontakt med tilhørerne, anbefales det å skru av skjermdeling. Det er du som er presentasjonen, og ikke PowerPoint-presentasjonen. Når du presenterer ideene dine i et nettmøte dominerer lysbildene en større del av synsfeltet enn de gjør i et fysisk møterom. Bildene skal forsterke det du sier, eller forklare det du ikke kan gjøre tydelig nok med ord alene. Hvis du ikke snakker om det som vises på lysbildet, må det definitivt bort.

  • Ikke vær en «close-talker»

I de fleste situasjoner har du mennesker litt på avstand når du snakker med dem. Når du presenterer på en skjerm kommer du veldig mye tettere på. Du sitter nærme kameraet, og den som hører på sitter nær skjermen.

I den virkelige verden hadde dette vært en invasjon av intimsonen. Det betyr at det kan være nyttig å variere avstanden din til kameraet avhengig av hva du ønsker å oppnå.

Om det er mange møtedeltagere på skjermen samtidig: Plasser deg nærmere kameraet når du snakker, slik at du blir litt større. Blant andre bilder, blir du ganske liten og når du kommer nærmere synes du bedre. Om det kun er en person du snakker med, kan det være lurt å ha litt større avstand slik at du ikke er en «close-talker» gjennom hele møtet.

  • Sitte eller stå?

Tenk på hva du ville gjort dersom du skulle holdt presentasjonen i et møterom på jobben. Ville du presentert den sittende eller stående? Dersom svaret er stående, kan du gjøre det samme når du presenterer på skjerm slik du er vant til. Plasser maskinen litt høyere, slik at du får en rett kameravinkel mot ansiktet.

Det er ikke sikkert tilhørerne ser at du står, men å stå gjør noe med energien i stemmen din. I tillegg øker blodtilførselen til hjernen med 10 prosent når du reiser deg; og det er en fin tilleggsgevinst i en situasjon hvor du skal prestere på topp mentalt.

Flere gode råd?

Lederne byr på mange redaksjonelle saker om god ledelse i denne forbindelse. Se nederst på denne siden for flere inspirerende tips!

 

Les om medlemsfordelene til arbeidstakerorganisasjonen Lederne her.

Meld deg inn i Lederne her.