Undersøkelse

8 av 10 sier NEI til svart arbeid

En befolkningsundersøkelse viser at tilgang til informasjon kan forhindre svart arbeid.

Foto
Thomas Haugersveen
Dato

I en befolkningsundersøkelse utført av Skatteetaten ble 1000 personer spurt om hvilket firma de ville ha brukt til å male huset sitt. Begge firmaene var registrert for merverdiavgift og fremsto som seriøse i offentlige registre. Prisen var 45 000 kroner mot 50 000. Nesten alle valgte det billigste firmaet.

Informasjon endret alt

Når forbrukeren fikk vite at firmaet ikke hadde levert momsoppgave på et halvt år, at de skyldte store beløp i skatt, var under etterforskning for skattekriminalitet, eller at de drev sosial dumping, ville kun en liten andel velge det billigste firmaet. De mest avskrekkende argumentene var etterforskning for skattekrim og at de betalte lønninger under minstelønn. Minst reaksjoner fikk informasjon om at firmaet var ilagt tilleggsskatt, hadde forfalt restskatt eller at firmaet ikke hadde egne ansatte. Menn var mer tilbøyelig enn kvinner til å velge den billigste tilbyderen, selv etter at de hadde fått informasjonen, og de under 50 år var mer tilbøyelig enn de over 50 år.

Dette viser at informasjon har en tydelig preventiv effekt mot svart økonomi. Utfordringen er at dette er opplysninger som er lite tilgjengelig. Manglende samordning mellom offentlige registre og taushetspliktsregler er noen av grunnene.


Kilde: samarbeidmotsvartokonomi.no

Publisert i Ledertips