Barnehageleder Kjetil Krogstad ved Smedbakken FUS barnehage.
Årets Unge Leder?

Barnehageleder nominert til Årets Unge Ledere

Kjetil Krogstad er den første barnehagelederen som har blitt nominert til den prestisjefylte kåringen Årets Unge Ledere 2017. Hvem er han, og hvilke triks har han gravd ned i sandkassa?

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Ledelse handler om kommunikasjon, og hvis du er ute etter direkte kommunikasjon, så bør du ta en tur innom en barnehage. Vi er på besøk i Smedbakken FUS barnehage, og blant alle barna står det en høy og lyslugget mann. Rundt Kjetil Krogstad er det mye liv og mye leven. Her gjelder det å være både åpen og litt tykkhudet for hva som måtte komme. Det er en helt vanlig dag i barnehagen.

En liten tass kommer bort til barnehagelederen og sier:

– Kjetil? Jeg er glad i deg.

– Oi, det var da hyggelig sagt, svarer Kjetil. Jeg er glad i deg og.

Kjetil er godt likt i barnehagen. Han tror selv det er fordi han er tilstede. Kommunikasjonen mellom barn og voksne, og dem seg i mellom, er komplekse saker. For Krogstad er dette bare moro å beherske. Han trigges nemlig av mellommenneskelige utfordringer.

Like ledelsesprinsipper

Nå er den 29 år unge barnehagelederen nominert til Årets Unge Ledere 2017, sammen med 99 andre fremadstormende ledere fra prestisjefylte selskaper i norsk næringsliv. Kjetil var 26 år da han ble daglig leder for Smedbakken, og han er den første og eneste som har blitt nominert fra barnehagesektoren.

Jeg synes man bør være involvert og synlig for de som er på mottakersiden av sin egen ledelsesstil.

Kjetil Krogstad, barnehageleder ved Smedbakken FUS barnehage

 

Mange vil nok umiddelbart tenke at det å lede en barnehage er totalt forskjellig fra å lede et større selskap. Krogstad mener tvert imot at utgangspunktet for god ledelse har grunnleggende like prinsipper.

– Uansett hvilken organisasjon du leder, enten det er Statoil eller en barnehage, så skal du lede menneskene i organisasjonen. I prinsippet er utgangspunktet likt.

 

Barnehageleder Kjetil Krogstad ved Smedbakken FUS barnehage.
Kjetil Krogstad er nominert til den prestisjefylte Årets Unge Ledere 2017, for sitt gode lederskap ved Smedbakken FUS barnehage.

Barnehageledelse er en god ”playground” for å leke litt med ledelse. Og det en liker å leke med, blir man ofte god på. Krogstad leder riktignok ikke barna direkte – han leder voksne som leder barn.

– Det er jo først og fremst personalgruppen jeg leder, som består av pedagoger og andre eksperter på sitt felt. Jobben min er å finne ut av hvordan jeg kan tilrettelegge kompetansen for å gi et best mulig grunnlag for barnas utvikling.

I tillegg til det faglige ansvaret, sitter lederen med ansvar for økonomi, personal- og administrasjonsansvar. Andre bedrifter har avdelinger for hver av disse arbeidsområdene, så Krogstad har mange hatter på seg i løpet av en arbeidsuke.

Forpliktende leder

I jobben som leder blir man også fort en som mange ser opp til, og barna har fått et godt inntrykk av hvem som sitter på lederkontoret. Moren til ett av barna i barnehagen kom bort til Kjetil en dag. Hun ville bare si at med han som leder, så var det første gang barnet hadde nevnt navnet på lederen i barnehagen noen gang.

– Det er ett av tegnene på at du er en god leder, synes jeg. Jeg synes man bør være involvert og synlig for de som er på mottakersiden av sin egen ledelsesstil.

Kjetil har gjort seg kjent blant barna, og er en daglig del av det inkluderende fellesskapet på jobb. Stadige forbedringer er viktige, og Kjetil har derfor innført en regel for nyansatte i barnehagen. De første ukene har den nyansatte ”plikt” til å stille spørsmål ved etablerte rutiner og opplegg i barnehagen.

– En nyansatt besitter en kompetanse som de mer erfarne ansatte ikke har i like stor grad. Det gjelder å utnytte seg av det klarsynet den nyansatte har, og vi har innført dette fordi vi har sett at det gir gode resultater for arbeidsmiljøet og den nyansattes grad av innlemmelse og reell medbestemmelse.

 

Her ser du Kjetil Krogstad, en lyshåret mann som står foran Smedbakken FUS barnehage.
– Jobben min er å finne ut av hvordan jeg kan tilrettelegge kompetansen for å gi et best mulig grunnlag for barnas utvikling, sier Kjetil Krogstad.

Todelt lederutdannelse

Kjetil har lederutdanning både fra BI og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), blant annet fra sistnevntes Lederne-sponsede og nystartede utdanning ved School of Management – ”Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen”. Forskjellene mellom disse to lederutdanningene er store, i studienes grunnleggende utgangspunkter og innhold. Krogstad trekker frem HiOAs studie, som har bidratt til å utvide hans syn på ledelse tilpasset det norske ledelsesklimaet;

– Jeg har lært mye av å ta begge utdanningene i ledelse. På HiOA fikk jeg et bedre innblikk i hva som faktisk møter deg i det norske ledelsesklimaet, og historien bak hvordan norsk arbeidsliv og ledelse har blitt som det har blitt.

Studiene gjøres ved siden av jobb, men ved siden av det igjen, har Krogstad vært i ekstase siden han mottok nominasjonen. Nå gleder han seg som en unge til kåringen den 6. februar.

– Målet mitt var jo egentlig bare det å bli nominert. Alt annet er en bonus! sier han med et stort smil.

Hvis han skulle vinne da?

– Ja, da ville jeg ha sugd til meg alle erfaringer, bygget meg et større nettverk, og ikke minst delt suksessen med de som har gjort meg til den lederen jeg har blitt.

 

Mine beste egenskaper som leder er…


Jeg er entusiastisk og liker å spre glede. I dialog med medarbeiderne liker jeg å høre på deres tanker og meninger, og jeg vet ikke nødvendigvis best. De kjenner organisasjonen fra bunnen av på en annen måte enn meg. Jeg tenker og at det ikke bare er de ansatte som skal tilby arbeidsplassen noe, men også arbeidsplassen som skal tilby dem noe.

Min viktigste erfaring er…


At jeg har lært å se potensialet i folk gjennom inkludering og deltakelse.
 Ved at folk får lov til å komme med innspill, at jeg har tid til å høre på dem, anerkjenner dem og viser dem interesse utvikler også jeg meg.
 Når man får tilbakemeldinger om at man har vært med å endre livet til noen - det er gode erfaringer å ha med seg videre.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er…

Bruk hverandre, og samarbeid. Hvis du ønsker å utvikle deg som leder, så klarer du det ikke uten å samarbeide, lære og spille på lag med andre.
 Har du en drøm eller et mål du ønsker å oppnå - vær kreativ, skaff deg kunnskap og tenk utenfor boksen!

Publisert i Ledertips