Beslutninger og vedtak vedrørende yrkesutøvelsen

Myndighetene har allerede gjennomført og kommer til å gjennomføre tiltak som direkte eller indirekte kan få betydning for hver enkelt arbeidstakers yrkesutøvelse. Det kan være i form av forskrifter, rundskriv eller råd og anbefalinger faginstanser. Nedenfor vil du finne lenker til aktuelle nettsider og dokumenter.

Foto
iStock
Dato