Digital ledelse

Ikke gjør denne digitale feilen som leder

Skal du henge med som leder, må du sørge for at du også er en god digital leder. Her er tipsene til hvordan du blir det, og hvilken felle du absolutt ikke bør tråkke i.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
iStock og Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria
Dato

Hva skal til for å bli en god digital leder – både for bedriften og for medarbeiderne du leder? Tipsene og rådene er mange, og det handler om å finne de verktøyene som fungerer for deg. Likevel er det noen råd som kan være lure å tenke over, som kanskje vil gjøre at du unngår å gjøre feilene som straffer seg.

– De fleste ledere har i dag forstått betydningen av å ha gode online kommunikasjonsløsninger og -portaler for deling og samarbeid, og de har sørget for å få disse implementert i organisasjonen. Men de glemmer ofte å benytte disse selv, sier Hilde Solberg Holm, kompetanse- og lederutvikler i Sopra Steira.

 

Man trenger ikke lenger en arbeidsgiver, en leder eller kollegaer i samme selskap for å ha faglig og sosial tilhørighet.

Hilde Solberg Holm

 

Hun sier at slike løsninger ikke blir tatt i bruk «av seg selv», og at ledere derfor aktivt må bidra i diskusjonene, dele og kommentere for å oppnå den ønskede effekten av verktøyene.

– Framhev de som er aktive med ros og fremsnakking.  «Ikke forvent noe av andre som du selv ikke gjør»-rådet gjelder fortsatt, oppfordrer Solberg Holm.

En ny type medarbeidere

Hun tror den største digitale utfordringen for dagens ledere er å skape teamfølelse og tilhørighet.

– Medarbeidere lever sine digitale liv med stor kontaktflate og bygger nettverk på kryss og tvers. Man trenger ikke lenger en arbeidsgiver, en leder eller kollegaer i samme selskap for å ha faglig og sosial tilhørighet. Lojalitet til leder og selskap blir derfor utfordret, og ledere må kunne svare på spørsmålet «hvorfor skal noen bli ledet av meg» og velge seg en klar strategi på bakgrunn av svaret på dette spørsmålet, sier Solberg Holm.

Hilde Solberg Holm i Sopra Steira
Hilde Solberg Holm mener dagens ledere må tenke nytt for å imøtekomme de «digitalt innfødte», og må selv være «på» der medarbeiderne er, for å skape gode digitale kommunikasjonsløsninger.

Hun påpeker også at ledere i dag må forholde seg til en helt ny type kunnskapsmedarbeidere. Generasjonen som inntar kontorlandskapene er «digitale innfødte», som har vokst opp med teknologi og internett, og har andre forventninger til digitalt lederskap enn det som er normen for flere av dagens ledere.

­– De «digitalt innfødte» er gjerne høyt utdannede, har stor selvtillit, er svært engasjert i jobben sin – og legger ned mye tid i å holde seg faglig oppdatert. De har et fleksibelt syn på begrepet «kjernetid», og er pålogget store deler av døgnet. Men de ønsker fortsatt tydelig og tilstedeværende ledelse, og bli involvert av en leder som motiverer dem, sier Solberg Holm og viser til forskning fra Assessit.

Hun mener tydelighet, tillit, det å skape et godt team for medarbeiderne, teknologi som portal for deling og samarbeid og det å oppsøke medarbeiderne der de er, er gode stikkord det er lurt å merke seg.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lær av andre bransjer

Men det å være en digital sjef, handler ikke bare om hvordan du kommuniserer og leder medarbeiderne. Det handler også om hvordan du tilpasser driften etter nye digitale muligheter. Darja Isaksson er en svensk digital strateg. Hun mener at utfordringen for deg som sjef, er å forstå at digitaliseringen på et strategisk nivå handler like mye om å ta til seg framtidsvisjoner og nye muligheter, som å gripe det som faktisk skjer akkurat nå.

– En bra grunntanke kan derfor være å forsøke å se noen steg lenger enn bare sin bransje, sier hun til det svenske magasinet Chef.

 

Husk også å spørre deg selv, hva er det som finnes der ute i dag? Teknisk, men også i form av forventninger hos kunder,

Darja Isaksson

 

Hun mener ledere i ulike bransjer bør stille seg spørsmålet: Gitt de teknologimulighetene som kommer, ikke bare de vi bruker i dag, hva er det beste tilbudet noen kan gi til en kunde? Hvilke forretningsmodeller støtter et slikt tilbud, og hvilken posisjon skal man kunne ha der? Ofte er det mye snakk og lite handling om temaet digital transformasjon. Hva slags initiativ har dere for å få til den siste utviklingen, og er dere tydelige på hva dere skal slutte å gjøre, av ting som har blitt gjort tidligere?

– Tempo er også kjempeviktig. Her kan man hente mye inspirasjon fra kulturen i gründerselskap. Husk også å spørre deg selv, hva er det som finnes der ute i dag? Teknisk, men også i form av forventninger hos kunder, oppfordrer Isaksson.


 

Slik blir du mer digital

Jonas Hammarberg og Arash Gilan, har skrevet boken Get digital or die trying. Her er deres tips for å bli digitale:

  • Endre din tilnærming stegvis: Gjør en ting annerledes i dag, en annen i morgen. Ekthet er et viktig stikkord.
  • Skaff deg en digital mentor: Ha gjerne en yngre mentor. Hun eller han kan forteller hvilke youtubers som gjelder og hva som er in akkurat nå.
  • Formuler visjonen: En viktig del i å lede digitaliseringsprosessen handler om å motivere, selge inn fremtiden og visjonen for å få medarbeiderne med på forandringen.

 Kilde: Chef

Publisert i Karriere, Ledertips