Disse problemene søker flest medlemmer advokathjelp for

Samarbeidsproblemer og konflikter på arbeidsplassen er en av gjengangerne når medlemmer søker juridisk bistand hos Lederne.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Johner
Dato

– Vi er litt overrasket over at det er såpass mange saker som går på samarbeidsproblemer og konflikter på arbeidsplassen. Det er litt trist å konstatere, for det betyr at det er mange som ikke har det så godt på jobb, sier Anette Mittet Gjertsen, advokat og leder for fag- og juridisk avdeling i Lederne.

Handler ofte om personkonflikter

Hun har vært ansatt i Lederne siden november 2014, og har allerede rukket å få et lite inntrykk av hvilke saker medlemmene oftest tar opp. Mange av medlemmene som kontakter Lederne, er i en vanskelig situasjon på jobb. Det handler ofte om personkonflikter.

– Arbeidsgiver har plikt til å følge opp arbeidsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Hvis en arbeidsgiver for eksempel blir oppmerksom på at det foreligger et problem mellom ledere på to nivåer, må arbeidsgiver undersøke saken og vurdere eventuelle tiltak. Arbeidsgiver har en aktivitetsplikt. Dersom arbeidsgiver ikke klarer å håndtere situasjonen på egenhånd, må bedriften vurdere å innhente ekstern hjelp, sier Mittet Gjertsen.

Det kan for eksempel være bedriftshelsetjeneste, organisasjonspsykolog eller konfliktmekler. Sistnevnte kan ha ulik bakgrunn, men er trent i å bistå med å finne minnelige løsninger på konflikter.

Lederne kan bistå med å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på sitt ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og søke å legge til rette for at det iverksettes tiltak som ivaretar alle involverte parter.

Kilde til konflikter

Hva som er årsaken til «gjengangerne» varierer, men Mittet Gjertsen ser at problemet ofte kommer av uklare ansvarsforhold og mangel på kommunikasjon.

– Hvis medarbeiderne ikke har klart for seg hvilke oppgaver den enkelte skal løse, kan dette være kilde til irritasjon. Dersom vi ikke snakker sammen, så kan vi dessuten lett trekke uriktige konklusjoner. Svært ofte handler det om mangel på kommunikasjon og at de impliserte har ulik virksomhetsoppfatning, sier Mittet Gjertsen.

Det er viktig å ta tak i utfordringer så tidlig som mulig. Normalt bør saker løses på lavest mulig nivå.

Det er viktig å ta tak i utfordringer så tidlig som mulig. Normalt bør saker løses på lavest mulig nivå.

 

Ta tak i utfordringene

Hun viser også til at Arbeidstilsynet har trukket fram tilsvarende forhold som årsaker til konflikter på arbeidsplassen. Det som går igjen er blant annet uprofesjonell personalhåndtering, uklare roller og forventninger, manglende kommunikasjon samt manglende kunnskap om regelverk.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Det er viktig å ta tak i utfordringer så tidlig som mulig. Normalt bør saker løses på lavest mulig nivå. For øvrig vil både tillitsvalgte og ansatte rådgivere i Lederne kunne bistå. I noen tilfeller vil sakene også ha en slik karakter og, eller alvorlighetsgrad at vi kobler på advokat. Det er uansett viktig å ha et konstruktivt fokus og tilstrebe å finne løsninger, sier Mittet Gjertsen.

Trenger du juridisk hjelp?

Dersom et medlem har behov for juridisk bistand er saksgangen at medlemmet først tar kontakt med tillitsvalg eller rådgiver i Lederne. Rådgiver kan igjen sende saken til forbundets advokat hvis det er nødvendig.

Lederne bistår for øvrig også med en rekke andre juridiske spørsmål. Det kan være gjennomgang av ny arbeidskontrakt, spørsmål knyttet til arbeidstid, vurdering av om det er grunnlag for å angripe disiplinære reaksjoner og oppsigelsessaker, for å nevne noe.

 

Publisert i Karriere