En annerledes jobbhverdag

En tillitsvalgt som står i det

Geir Arne Kristoffersen jobber til vanlig som driftsleder på ramp-avdelingen i Widerøe Ground Handling AS i Bodø, og er tillitsvalgt for Lederne. Det er vanligvis et ganske oversiktlig arbeid som ofte kan gjøres innenfor normal arbeidstid. Den siste måneden har det imidlertid krevd doble dager og mye lærevillighet.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato

Bedriftsgruppen består av omtrent 60 medlemmer, fordelt rundt i hele landet. Geir Arne er tillitsvalgt for alle sammen. Det finnes ingen lokale tillitsvalgte for denne gruppen, som er spredd rundt på 12 lokasjoner i hele landet.

Kristoffersen har vært leder og medlem av Lederne siden 2001. Han ble virksomhetsoverdratt fra SAS til Widerøe i februar 2016, og ble tillitsvalgt for den nye bedriftsgruppen fra da av.

– Det å være tillitsvalgt når man er mellomleder, opplever jeg både som veldig utfordrende og veldig meningsfullt. Man kjenner på lojaliteten til toppledelsen, og prøver å opprettholde profesjonaliteten både som leder og som tillitsvalgt. Mellomledere i bedriften har rettigheter som alle andre arbeidstakere. Det gjelder å balansere hensynene til begge nivåene av ledelsen, sier Kristoffersen.

Kaospilot

Etter at koronaviruset slo til i Norge, har tillitsvalgtrollen endret seg. Tilpasninger til den nye situasjonen er avgjørende for alle i bedriften.

– I denne koronasituasjonen vi er oppe i nå, så har ting snudd seg over natta. Fra å være en kontrollerbar hverdag til å måtte snu seg rundt veldig raskt. Alle ansatte og ledere i bedriften er innforstått med at vi må gjøre noen grep for å bevare arbeidsplassene på sikt, sier Geir Arne.

For Widerøe Ground Handling betyr det at ut ifra en bemanning på 1900 ansatte, har omtrent 1200 av dem blitt permittert.

– Dette er et stort innhugg, så fokuset mitt som tillitsvalgt er å sørge for at vi får vært med på prosessene, og at vi får rettferdige og rimelige resultat ut av dette, sier Kristoffersen.

– En av de aller viktigste oppgavene til tillitsvalgte akkurat nå er å ha best mulig kontakt med medlemmene.

Geir Arne Kristoffersen

Han beskriver situasjonen i runde ordelag. At det er personlig for mange, og at det er vanskelige valg som nå gjøres. At mellom ansatteforeninger og toppledelsen finner man mellomlederne, og at posisjonen er vrien.

– Det er nettopp i krisetider at det er viktig med gode ledere som er tilstede, og det er veldig viktig at arbeidsgivere er bevisste på det, understreker Geir Arne.

Viktig kontakt som tillitsvalgt

– En av de aller viktigste oppgavene til tillitsvalgte akkurat nå er å ha best mulig kontakt med medlemmene. Jeg tenker på kontakt per telefon i disse tider, og å støtte de som har blitt berørt på en best mulig måte. Man greier ikke nødvendigvis å kontakte alle som en, men jeg synes det er viktig å prøve å rekke over flest mulig, sier Kristoffersen.

Det er nettopp det han har brukt en måned med 13-timersdager på den siste måneden. Selvinnsikten hans blir klarere idet han påpeker;

– Viktig er det også å innlemme styret i bedriftsgruppa, slik at alle er med. Også er det viktig selv å få muligheten til å snakke med noen oppe i alt sammen. Det nytter ikke å prøve å hjelpe alle, hvis man ikke sørger for å holde seg frisk selv.

Ironisk nok er det han selv som ligger med feber når Lederne ringer for å intervjue han, etter en strevsom periode.

Ikke personlig

Geir Arne mener at det er viktig å være seg bevisst på at permitteringer ikke er personlige, men bestemmes ut ifra utvelgelseskriterier som bedriften setter for sine permitteringsprosesser.

– Permitteringer som sådan gir i høyeste grad en personlig konsekvens. Mange føler det som personlige nederlag, hvor man kan oppleve det som at man blir veid og funnet for lett. Jeg mener at man heller må se litt stort på det, og ikke ta det for personlig. Det er uforutsette hendelser som gjør at arbeidsgiver ikke har behov for alle sine ledere og medarbeidere i en periode. I den sammenheng oppleves det som rettferdig at mer objektive og etterprøvbare kriterier som kompetanse og ansiennitet legges til grunn, enn personlige vurderinger.

Han opplever at det er stor forståelse for at permitteringene blir gjennomført, og at det oppfattes som et nødvendig onde.

– Det er viktig at ledelsen viser for sine ansatte at en permitteringsrunde er en ryddig prosess, og at de tillitsvalgte blir innlemmet tidlig i prosessen. Det som er fint å være tillitsvalgt for Lederne er at det føles trygt å ha et profesjonelt apparat i ryggen i form av rådgivere og jurister, dersom det dukker opp problemstillinger som er spesielt utfordrende.