Endringer i permitteringsgrad og permitteringsperiode

Les hvilke regler som gjelder for å endre permitteringsgrad eller permitteringsperiode hos en ansatt.

Foto
iStock
Dato

Ved delvis permittering – kan arbeidsgiver utvide permitteringsgraden?

Permitteringsgraden kan utvides, for eksempel fra 50 prosent til 100 prosent. Dersom dette gjøres, må arbeidsgiver sende et nytt permitteringsvarsel til den enkelte arbeidstaker (evt. på annen måte i tråd med det som er avtalt med tillitsvalgte).

Endringen vil nok kunne gjennomføres uten at det skal betales ny arbeidsgiverperiode. En utvidelse av permitteringsgraden vil imidlertid kreve ny drøfting med tillitsvalgte.

Kan iverksatt permitteringsperiode forlenges?

I utgangspunktet kan en iverksatt permittering forlenges innenfor fristen på totalt 26 uker i løpet av de siste 18 måneder. Dette er selvsagt dersom permitteringen er gitt «inntil videre» eller det er tatt forbehold om forlengelse. Også når sluttidspunktet er angitt omtrentlig, eller usikkerhet om sluttidspunktet er markert for eksempel ved å angi permittering «i første omgang», kan permitteringen forlenges uten nytt varsel.

Dersom permitteringens varighet uttrykkelig er angitt til en bestemt dato eller et bestemt antall dager/uker, vil det nok være nødvendig med en ny drøftelse med de tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelsen. Gjøres dette i tide skulle det derimot ikke utløse noen ny arbeidsgiverperiode.

 

Publisert i Uncategorized