Gråhåret mann står ved en flip over-tavle i et møte med en mann og to kvinner.
Undersøkelse

Kan møtene dine bli bedre?

Opplever du møter som en konstruktiv møteplass eller en tidstyv? Danske Lederne har gjennomført en undersøkelse om møtekultur. Kanskje du kjenner deg igjen?

Tekst
Redaksjonen
Foto
Scanpix
Dato

I gjennomsnitt er respondentene i den danske undersøkelsen med på 8,4 møter i uka, både interne og eksterne. Det er liten forskjell mellom privat og offentlig sektor, men i offentlig sektor bruker man rundt tre timer mer i uka på disse møtene.

Det viser seg også at de som jobber flest timer i uka, bruker mest tid på møter. Særlig toppledere og mellomledere er mye i møter. Blant toppledere deltar 57 prosent på ti eller flere i uka, det samme gjelder 54 prosent av mellomlederne.

Nysgjerrig på medlemskap i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemskapet.

Kommer folk presis?

Hva så med møtekulturen? Er danskene for eksempel presise til sine interne møter? 40 prosent svarer at én eller flere kommer for sent ofte eller hele tiden, og bare 29 prosent kommer sjelden eller aldri for sent.

Knapt hver tredje respondent mener at utbyttet av møtene står i fornuftig forhold til de ressursene som brukes på møtene. 55 prosent mener at det til dels er en fornuftig sammenheng.

Fire av ti deltar sjelden eller aldri på overflødige møter, 50 prosent gjør det av og til, og ti prosent gjør det ofte. De som deltar i mange møter, opplever oftere at de er med i møter de godt kunne vært foruten. 39 prosent vil karakterisere de interne og eksterne møtene de deltar i som gode, og hele 57 prosent ser på møtene som delvis gode.

 

36 prosent mener at produktiviteten kan økes om møteaktiviteten går ned.

Undersøkelse gjennomført av Danske Lederne

 

Forslag til forbedringer

Men det er rom for forbedringer. Bedre forberedelse hos møtedeltakerne, bedre oppsummering og konklusjon, bedre møtedisiplin, bedre oppfølging og strammere møteledelse er de viktigste forslagene.

Og hva mener danskene er en god møteleder?

Knapt halvparten mener at en møteleder først og fremst bør være god til å kommunisere. Mange ønsker også at en møteleder er flink til å skjære gjennom, skape orden og struktur, og kan inspirere og motivere.