5 egenskaper som skiller offentlige fra private sjefer

Personligheten din avslører deg, ifølge svensk undersøkelse.

Tekst
Redaksjonen
Foto
iStock (illustrasjon)
Dato

Forskere fra Göteborgs Universitet gikk igjennom drøyt 9000 personlighetstester utført av personer som søkte en sjefsstilling i offentlig eller privat sektor mellom 2006 og 2012. Resultatene viser at det var et tydelig skille mellom sjefer som søkte seg til offentlig sektor, og de som søkte seg til næringslivet.

Det var tydelige forskjeller på særlig fem områder:

 

1. Arbeidsstruktur

Sjefer i offentlig sektor viser seg å være mindre strukturerte og blir mer stresset enn sjefer i privat sektor. En av forskerne bak studien mener en av forklaringene kan være at offentlig sektor er mer kontrollert enn næringslivet.

 

2. Toleranse

Sjefer i offentlig sektor blir mer og mer tolerante jo høyere opp i systemet de er. Det vil si at toppledere her er mer tolerante og åpne enn sjefer på lavere nivå. I privat sektor er det motsatt.

 

3. Sosiale interesser

Når det gjelder hvor empatisk og varm en person er, er denne lavere blant sjefer i offentlig sektor på mellomnivå, sammenlignet med sjefer på lavere nivå i samme sektor. I privat sektor synker den sosiale interessen jo høyere opp i hierarkiet man kommer.

 

4. Stresshåndtering

En sjef i offentlig sektor takler stress bedre jo høyere opp han eller hun kommer i hierarkiet. I privat sektor er trenden annerledes når det gjelder toppsjefene. De er altså mindre stresset enn kollegene på lavere nivå.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

5. Beslutningsprosesser

Toppsjefer i offentlig sektor synes det er vanskeligere å ta en beslutning enn kollegene på lavere nivå. Blant sjefene i det private er skillet mindre mellom de ulike nivåene.


Kilde: chef.se
Publisert i Ledertips