Portrettbilde av Hallstein Tonning
FAGLIGE UTFORDRINGER

Hallstein Tonning er evig trofast

Du kan gjerne spøke med Hallstein Tonning, men her er et lite tips: Unngå syrlige kommentarer om Statoil. Etter 41 år i selskapet har Statoil en helt spesiell plass i hjertet hans.

Tekst
Cato Gjertsen
Foto
Jannecke Sanne Normann
Dato

 

Har du aldri blitt lei etter 41 år hos samme arbeidsgiver?

Når du har vært et sted i så mange år, sier det seg selv at det har vært både opp- og nedturer. Samtidig har jeg fått prøve meg i mange ulike roller. Det gjør at jeg aldri har reflektert noe særlig over at jeg kun har hatt én arbeidsgiver i karrieren. Fordi jeg har fått være med på så mye forskjellig. Og det skal sies, Statoil har vært en fantastisk arbeidsgiver. Det har skapt en urokkelig lojalitet.

Hvordan oppstår en slik lojalitet, som er sjelden i dagens arbeidsliv?

Først og fremst har jeg hatt flotte folk rundt meg i alle år, enten det har vært ledere eller kolleger jeg har ledet. Dernest har jeg fått store faglige utfordringer. For det tredje så ser jeg hvilken viktig bidragsyter Statoil har vært, og fortsatt er, i næringslivet og for den norske velstanden. Det gjør at piggene kommer raskt ut hvis jeg hører folk snakke negativt om min arbeidsgiver.

Hva var din første lederjobb?

Som nyutdannet industrimekaniker begynte jeg på Mongstad i 1974, samtidig som oljeraffineriet ble tatt i bruk. I 1987 ble jeg teknisk assistent, etter noen år vedlikeholdsplanlegger og siden vedlikeholdsleder. Da hadde jeg personalansvar for 20 kolleger, og hadde ingen planer om å gjøre noe annet.

Men så begynte du med fagforeningsarbeid?

Ja, først som lokallagsleder for Lederne for foreningen på Mongstad i 1996. Snakk om ilddåp! Selskapet gikk igjennom en enorm omstilling. For oss ansatte var den alvorligste konsekvensen at samtlige ble fristilt fra stillingene sine, for så å måtte søke på dem.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hva lærte du av den prosessen?

Jeg lærte mye om roller, plikter og rettigheter basert på hovedavtalen i arbeidslivet. I tillegg så jeg hvordan man kan lykkes med en ny implementering, selv om prosessen er beintøff.

Hva er forskjellen på å være lokallagsleder og heltidsstillitsvalgt?

Den største forskjellen er nok at du ikke er en del av den operative delen i selskapet. Nå bruker jeg mye tid til å se på hvordan vi stadig kan forbedre ulike personal- og kompetanseutviklingsprogram. For meg, som er opptatt av ansattes rettigheter og muligheter, er det utrolig spennende.

 

God ledelse handler om å gjøre personene

Hallstein Tonning

 

Hvem er de dyktigste lederne?

God ledelse handler om å gjøre personene rundt deg gode. Min erfaring tilsier at det klarer du ved å lytte, gi tillit og la kolleger vise at de mestrer utfordringer som gis dem. Det motsatte, detaljstyring og en stadig posisjonering for å klatre på egen karrierestige, gjør at ingen vil stå på for deg.

Når er det vanskelig å være deg på jobben?

Som tillitsvalgt er ofte vanskelige saker knyttet til enkeltpersoner som får utfordringer knyttet til sviktende helse og andre forhold. Dette er saker som går inn på en personlig. Ellers er det ofte utfordrende i forbindelse med tunge forhandlinger, som lønnsforhandlinger. Når du har sittet i lange forhandlinger med arbeidsgiver, og vet at det ikke er noe mer å hente, samtidig som du ikke har klart å innfri kravene fra ens egne. Da kan det ofte kjennes vanskelig å presentere forhandlingsresultatet.

Og når kjenner du størst glede?

I Statoil har vi fem fagforeninger. Det betyr at vi ikke alltid jobber mot samme mål da vi jo har forskjellige grupperinger som «treffes». Men det hender ofte at vi har et vanskelig utgangspunkt, og likevel finner en felles plattform som siden bidrar til å gi oss et godt fellesresultat. Som fagforeningsmann kjennes det da godt å slå seg på brystet og vite at dette klarte vi fordi vi stod sammen. Og så føles det veldig godt når jeg får en klapp på skulderen. Ikke mye kan måle seg med det.

Til slutt: Hva skal til for at du forlater Statoil før du pensjoneres?

Ha! Da må det skje noe alvorlig. Selv om jeg ikke helt kan skjønne hva det skulle være. Det er nok trygt å vedde på at jeg blir her ut karrieren.

Publisert i Karriere