Tilbake til arbeidslivet

Han har ledet seg selv tilbake i jobb

Bjørn-Jarle (27) droppet ut av kokk- og servitørlinja og havnet utenfor arbeidslivet. Nå er han tilbake, etter en god porsjon selvledelse.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Anne-Line Bakken
Dato

Hvert år får flere hundre arbeidssøkere prøve seg i arbeidslivet gjennom arbeidsinkluderingsbedriften REKO Arbeid & Karriere. Avdelingen i Steinkjer og Namsos hjelper arbeidssøkere som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet. Alle henvist fra Nav. En av tre av personene de hjelper kommer til slutt ut i lønnet arbeid – dette er dobbelt så mange sammenlignet med resten av bransjen.

– Vi gir veiledning for å komme i gang med karrierevalg, kartlegger egne ressurser og tilretteleggingsbehov, etablerer kontakt med fremtidig arbeidsgiver, arbeidsutprøving på en ordinær arbeidsplass, og oppfølging underveis, forteller jobbkonsulent Hege Inderberg i REKO.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Hvert år gjennomfører NHO Service en årlig benchmarking av landets 115 arbeids- og inkluderingsbedrifter, og REKO var best i klassen i 2016:

  • 31 prosent av arbeidssøkerne på arbeidsutprøving fikk lønnet arbeid.
  • 47 prosent ble hjulpet videre til andre tiltak eller utdanning. I resten av bransjen var tallet 15 prosent.

– I 2013 sa Nav at de ønsket at all arbeidsutprøving skal foregå i ordinære bedrifter, og vi har omorganisert oss for å møte denne oppfordringen. Vi samarbeider med 400 ulike bedrifter, og forsøker å finne noe som kan passe for alle arbeidssøkerne våre, sier Inderberg.

Hotellsjef Frode Zachariassen ved Tingvold Hotel er imponert over utviklingen Bjørn-Jarle Røsvik Jørgensen Sandnes (27) har hatt siden han startet i jobben på hotellet.

Fikk hjelp til å komme ut i jobb 

En av dem som har kommet seg ut i yrkeslivet gjennom REKO er Bjørn-Jarle Røsvik Jørgensen Sandnes (27). Første gang han tok kontakt med REKO i 2008, hadde han avbrutt skolegangen på kokk- og servitørlinja.

– Gjennom REKO har jeg både tatt påbygning av utdannelsen, jobbet i Café Hjerterknekten og tatt kompetansebevis som kokk ved Tingvold Hotel. Hjelpen jeg har fått betyr alt – uten REKO hadde jeg mest sannsynlig sittet hjemme i sofaen og sett på tv hele dagen, sier han.

Café Hjerterknekten er en kafé i Steinkjer som drives av REKO i samarbeid med Nav og Jarlegården (Kirkens Sosialtjeneste). De tilbyr kortvarige arbeidsopphold for ungdom som har behov for arbeidserfaring.

– Jeg jobbet der i ett år før jeg kom til Tingvold Hotel i 2015. Jeg jobbet både i resepsjonen og restauranten før jeg begynte på kjøkkenet.

I april fikk han kompetansebevis som kokk, og i løpet av noen år kan han fullføre fagbrevet. I dag er Bjørn-Jarle ringevikar og nå om sommeren jobber han omtrent daglig. I tillegg har han tatt førerkort og kjører drosje.

– REKO har vært helt enestående. De som jobber der bryr seg virkelig om deg og står på for at vi skal komme oss ut i arbeidslivet. Nå har jeg noe å gå til hver dag og en inntekt. Jeg har ikke tid til å se på TV lenger, sier Sandnes fornøyd.

Hotellsjef Frode Zachariassen ved Tingvold Hotel har gitt Bjørn-Jarle Røsvik Jørgensen Sandnes (27) en ny sjanse til å komme inn i yrkeslivet igjen. Det får jobbkonsulent Hege Inderberg i REKO til å smile.

Imponerende og inspirerende

Hotellsjef Frode Zachariassen ved Tingvold Hotel har ansatt flere medarbeidere som har vært på arbeidsutprøving gjennom REKO. Det begynte da de lyste ut en stilling for ti år siden, og ble kontaktet av REKO, som lurte på om hotellet kunne prøve ut en av deres arbeidssøkere.

– Siden har det bare ballet på seg – vi har ansatt folk fra REKO i mange ulike stillinger på hotellet. Vi som jobber her blir motivert av å ta inn folk som ingen andre har tro på. Mange har mye å bidra med når de blir møtt på en god måte og behandlet på lik linje som andre ansatte. Det er utrolig hva det gjør med folk å bli sett og inkludert, sier han.

 

Jeg bryr meg om arbeidssøkerne mine og blir jo godt kjent med dem, så jeg blir veldig glad når de lykkes.

Jobbkonsulent Hege Inderberg i REKO

 

Zachariassen gleder seg over å se endringen Bjørn-Jarle har gått gjennom mens han har jobbet på hotellet.

– Fra å slite med å møte presis til å ha null fravær og avlegge en glimrende kompetanseprøve – det er en imponerende og inspirerende utvikling. Det gjør noe med alle oss som jobber her å se en slik forvandling, sier han.

Også Hege Inderberg jublet da Bjørn-Jarle fikk sitt kompetansebevis.

– Da hoppet jeg rundt i gangene her i ren glede! Jeg bryr meg om arbeidssøkerne mine og blir jo godt kjent med dem, så jeg blir veldig glad når de lykkes.

Vil ha folk ut i arbeid

REKO har ambisjoner om at mellom 300 og 400 mennesker skal ut i arbeidstrening med mål om å komme ut i varig arbeid i 2017. Vanligvis er arbeidssøkerne i arbeidsinkludering i om lag åtte måneder. REKO har også et integreringsprosjekt for flyktninger i samarbeid med Steinkjer kommune, og et eget ungdomsprosjekt i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

– Alle unge har rett til videregående utdanning, men det er ikke alle som benytter seg av den retten. Her i Steinkjer vet vi hvem disse er, og tar kontakt med dem og forsøker å finne noe de kan være interessert i. Vi pleier å ta med arbeidssøkerne våre på bedriftsbesøk for å vise hvilke muligheter som finnes, sier Indreberg.

 


 

 

Dette er REKO

  • Navnet REKO er en forkortelse for ”rekonvalesens”, som betyr å friskne til etter sykdom.
  • Etablert i 1952 og er dermed en av landets eldste arbeidsmarkedsbedrifter.
  • Tilbyr yrkesrettet attføring for alle typer yrkesvalghemmede og har per i dag tilbud for målgrupper som ungdom, minoritetsspråklige, sykmeldte og de med nedsatt arbeidsevne.
  • REKO driver Arbeid & Karriere i Steinkjer og Namsos, i tillegg til Kastvollen rehabiliteringssenter i Inderøy som driver med spesialisert rehabilitering for Helse Midt-Norge.
  • Totalt har REKO 62 medarbeidere, hvorav 20 er ansatt i Arbeid & Karriere. 9 av dem er organisert i Lederne.
  • Samarbeider med cirka 400 bedrifter.
Publisert i Karriere