Hevder utlendinger ler av offshore-turnusordningen

Påstanden kommer denne gangen fra oljeanalytikere i E24. Dette er kunnskapsløs kritikk, sier forbundslederen i Lederne.

Tekst
Sverre Simen Hov
Foto
IStock
Dato

Ulike samfunnsaktører kritiserer jevnlig de offshoreansattes arbeidstids- og lønnsordninger. Nylig gikk flere oljeanalytikere ut i E24 og påstod at utlendinger ler av den norske offshoreturnusen.

– De avslører manglende kunnskap og nevner ikke at det vil gi kraftige kostnadsøkninger om systemene skal endres, sier Jan Olav Brekke, forbundslederen i Lederne, og legger til at 2-4-ordningen faktisk er kostnadsbesparende for petroleumsselskapene.

Verdens beste sikkerhetsnivå

– Når en kostnadsutfordring skal løses må vi vite at det er den rette kostnadsutfordringen det fokuseres på. Oljeanalytikerne er på ville veier når de utpeker lønns- og arbeidstidsordningene som problemet, sier Brekke og viser til at lønningene kun har økt med 50 prosent de siste ti årene, mens riggratene har økt med 500 prosent i samme periode.

– Med ordningene som utlendingene ler av, har næringen laget verdens beste sikkerhetsnivå, og nasjonen har skapt et oljefond på cirka 6000 milliarder kroner. Næringen er viktig for velferdsstaten og for at Norge regelmessig kåres til verdens beste land å bo i, poengterer Brekke.

 

Heldigvis er det partene i arbeidslivet som forhandler, ikke media eller olje­analy­tikere.

Dette er ordningen

Et årsverk på sokkelen er det samme som for skiftarbeid i industrien på land. En sokkelarbeiders arbeidsdag er ikke på 7,5 timer, men 12 timer. I tillegg tilbringes resten av døgnet på installasjonene. Offshorelønn består av grunnlønn pluss et offshoretillegg på 47 prosent. Per 1. januar 2012 var gjennomsnittsgrunnlønnen på 390 000 kr. I tillegg kommer sokkel-kompensasjonen på 47 prosent og kompensasjon for arbeid på natt, helg og helligdager på i gjennomsnitt 33 000 kroner. Samlet gjennomsnittslønn inkludert tilleggene blir da 618 060 kroner.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

2-4-ordningen (to uker på jobb, fire uker av) gir totalt 1460 arbeidstimer i et år. De manglende timene på et «normalarbeidsår» betaler arbeidstakerne for med et lønns- og pensjonsnedtrekk på 7,71 prosent.

Scorer billige poeng

Å endre disse ordningene krever enighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Ingenting tyder på at noen av partene ønsker å endre dette.

– Oljeanalytikerne sier dette for å provosere og score billige, men stigmatiserende poeng. Med stor sannsynlighet vet de at det de sier ikke stemmer. For å tjene mer må den enkelte jobbe overtid her som på land. Heldigvis er det partene i arbeidslivet som forhandler, ikke media eller oljeanalytikere. Partene i arbeidslivet vet at industrien er i krevende terreng og det vil årets forhandlinger bære preg av, mener Brekke.

 

Publisert i Karriere, Meninger