Medarbeidersamtalen: En mann går mens han gestikulerer.
TYDELIG LEDELSE

Hva skal vi med medarbeidersamtalen?

Medarbeidersamtalen kan være et stort gjesp, eller kanskje en herlig mulighet til å få sagt det du har på hjertet. Det gjelder å gi samtalen retning, og for all del ikke la den være årets eneste med medarbeideren.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Ellen Johanne Jarli
Dato

For å få gode innspill har vi snakket med Morten Slungård, en erfaren leder som nylig gikk fra HR- og IT-direktør-stillingen i Redd Barna/Save the Children, til jobben som generalsekretær i Lederne.

-Medarbeidersamtalen må inneholde kompetanseutvikling. Det er helt avgjørende for deg, avdelingen og hele virksomheten. I dag lever vi med kontinuerlig endring og utvikling, så det er helt nødvendig, understreker han.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Gi medarbeidersamtalen retning

Han mener også at medarbeidersamtalen, eller utviklingssamtalen som den heter mange steder, skal handle om de store linjene, gi en retning og følge opp de økonomiske resultatene.

-Det er avgjørende å starte i riktig retning med visjon, strategi, mål, avdelingsstruktur og folk – i den rekkefølgen, utenfra og inn. Du må ha mål og mening med samtalen, sier Slungård.

Det finnes mange skjematiske oppsett for medarbeidersamtaler, og noen er veldig strenge i formen. Det har Slungård liten tro på.

– En stram struktur lukker samtalen. Åpne spørsmål innbyr til refleksjon. Og det trenger ikke være så mange punkter. Men det er hensiktsmessig at alle i organisasjonen bruker det samme oppsettet for å kunne sammenlikne. Ferske ledere trenger dessuten en veiledning å støtte seg til. Du må følge en metode, og unngå for all del rating av medarbeiderne, sier han, og henviser til BI-professor Bård Kuvaas.

 

En stram struktur lukker samtalen. Åpne spørsmål innbyr til refleksjon.

Morten Slungård om medarbeidersamtalen

 

Etter mange år i arbeidslivet

Arbeidstakere som har jobbet lenge, og vært gjennom en lang rekke medarbeidersamtaler, gjerne med mange ulike skjemaer og metoder, kan oppleve medarbeidersamtalen som et meningsløst pliktløp. Hva gjør man da for å motivere? Slungård har råd:

-Da er det ekstra viktig å invitere til en god, reflekterende samtale. Og hvorfor ikke snakke mens dere går en tur? Det gir en annen følelse, og oppleves mindre intenst. Da kan man være stille og gi rom for tanker uten at det oppleves rart.

Tydelighet er viktig i lederrollen. Her kan du lese mer om hverdagsledelse.

Jevnlige samtaler

Noe av det Morten Slungård har stor tro på er de jevnlige samtalene med medarbeiderne gjennom hele året, for eksempel en gang i måneden.

-Vi må være tett på i hverdagen. Disse samtalene bør handle om verdiene vi skal etterleve, målene som er satt, justeringer som må gjøres og selvsagt hvordan det går med den enkelte. Forskning viser at nærhet til leder motiverer til ekstra innsats, og sykefraværet går ned. Dessuten kan det forebygge at problemer og misnøye hoper seg opp.

Han understreker at også disse hyppigere samtalene må være faste og tas på alvor.

-Det er trygt med et mønster. Og de må være prioriterte. Den enkelte skal ikke føle seg uviktig, så du skal ha en veldig god grunn før du flytter på en slik avtale.

Generalsekretæren mener også at hverdagspraten er bra. Kaffemaskinen har mer enn én funksjon.

-Og her hos oss sitter vi ved et langbord og spiser felles lunsj. Det skal man heller ikke kimse av.

Publisert i Ledertips