Kommunikasjon: Blond kvinne står foran et abstrakt maleri.
FROKOSTSEMINAR

Bli tryggere på hverdagens ledelse

Denne høsten inviterer Lederne til gratis frokostseminarer om hverdagsledelse. Vi har med oss Trude Falck Bjånes, som får veldig god respons på kursene hun og kompanjongen jevnlig holder om emnet.  Rolleforståelse og kommunikasjon er sentrale temaer.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Annika Berg, Studio Himmelgård – En liten tue
Dato

Seminarene går av stablen i Bergen 10. september, i Kristiansand 9. oktober, i Stavanger 30. oktober, i Trondheim 28. november og Tromsø 3. desember. Men hva er egentlig hverdagsledelse?

-Det er å være bevisst, i det du går inn døra på jobben, at du har en rolle som leder. Du har valgt å være leder og noen har ønsket deg i den posisjonen. Det gir deg et ansvar. Det innebærer også at du er bevisst hvem du vil være som leder, hvor dere sammen skal og evner å vise det. En viktig del av hverdagsledelsen, er å få folka du leder forelsket og begeistret for det dere sammen skal oppnå, gjennom god kommunikasjon, mener Bjånes.

Å være bevisst rollen som leder, betyr ikke at du skal ta på deg en maske. Tvert imot.

-Det er viktig å være et ekte menneske med følelser, men du har ikke lov til å være så busy at du for eksempel glemmer å hilse. Medarbeiderne forventer noe av deg, at du ser dem, understreker Bjånes.

 

[course course=”40597″ /]

 

Svært matnyttig

I vår var forpleiningsleder Alf Magne Foldnes på todagerskurset Bjånes tilbyr sammen med konsulentkollega Siri E. Abrahamsen, og han har bare godord å komme med:

-Det var svært pedagogisk og relevant for det man faktisk opplever av utfordringer i hverdagen. Jeg har vært på mange kurs for ledere, men dette er det mest matnyttige jeg har fått med meg.

Når man snakker om mellomledere, kommer ofte temaet lojalitetskonflikt opp. Har du lojalitet oppover eller nedover i organisasjonen? Mange føler på en skvis.

-Min erfaring er at mellomledere rent mellommenneskelig føler lojalitet nedover, og at de faglig har en lojalitet oppover. Og det krever mot å stå i det når du skal få teamet med på å følge beslutninger du selv verken eier, kan mye om bakgrunnen for, eller tror på. Du kan også havne i en selvforskyldt skvis dersom du har lojalitet oppover fordi du har en skjult agenda om å styrke egne karrieremuligheter. Generelt mener jeg det er viktig å være ærlig mot teamet ditt når det blir vanskelig.

Bjånes mener også at det kan være utfordrende å være leder på et lite sted. Du kan fort ha flere ulike relasjoner til én og samme person.

-Da gjelder det å holde orden på hattene, og trene på å gå inn og ut av roller.

 

Bruk begge ørene, lytt til hva som blir sagt,  framfor å være mest opptatt av det neste du selv skal si, eller å haste avgårde.

Trude Falck Bjånes

 

Evnen til å lytte

Å få til en god kommunikasjon er utvilsomt viktig i hverdagen på jobben. Det innebærer ikke minst å kunne lytte, og være nysgjerrig.

-Bruk begge ørene, lytt til hva som blir sagt,  framfor å være mest opptatt av det neste du selv skal si, eller å haste avgårde, anbefaler Bjånes. Det gjelder å kunne nullstille seg som leder, sette egen agenda til side og faktisk lytte også til det som blir sagt mellom linjene. Vi har forskjellig virkelighetsoppfatning. Og når du skal kommunisere er det viktig at du evner å formidle både til de som vil ha det store bildet og de som trenger detaljer. Alle må skjønne hva som er målet og hensikten, for å oppleve å være en del av helheten. Den beste kommunikasjonen får du til når du brenner for noe, eier det, kan det og involverer. Da blir det mer spennende å lytte til deg, og bli med på reisen.

Ledernes generalsekretær, Morten Slungård, er også overbevist om at kommunikasjon spiller en avgjørende rolle:

-Ledelse handler enkelt sagt om å få andre til å gjøre noe som fører til at vi når mål. Den gode én til én-samtalen i hverdagen legger grunnlaget og skaper tillit. Kommunikasjon er en utfordring, men også det viktigste og mest kraftfulle. Det er noe alle tror de kan, men som vi må trene på for å skape entusiasme, og få folk med.

 

Kommunikasjon: Blond kvinne står og smiler foran en vegg .
– Du har valgt å være leder og noen har ønsket deg i den posisjonen. Det gir deg et ansvar.

Kommunikasjon og tillit

Han mener det er viktig å vær bevisst på kommunikasjonsstigen: Øverst på stigen er meningene eller konklusjonene, nederst er dataene, og på veien mellom dem ligger resonnementet.

-Skal kommunikasjonen bli god må vi snakke ned vår egen stige og være nysgjerrig på hva som befinner seg nedover andres stige, ellers kan det være vanskelig å forstå hverandres meninger, sier Slungård. Han understreker også hvor viktig det er å jobbe styrkebasert og at den enkelte opplever autonomi og mestring i hverdagen.

Bjånes mener det er kjempeviktig å bruke tid på at teamet blir godt kjent, for å skape tillit:

-Det er viktig å vite hva andre trenger for å være trygge, og snakke om det for å forebygge konflikter. Uenighet er bra, og nødvendig for å skape, men det bør ikke få utvikle seg til konflikt. Vi har behov for å vite at andre vil oss vel.  Team trenger å snakke om hvordan man kan øke engasjementet, holde hverandre ansvarlige og fokusere på kollektive resultater og mål mere enn meg og mitt.

Hun forteller av ni av ti på kursene opplever tid til å være leder og «den vanskelige samtalen» som det mest utfordrende ved å være leder.

-Det gjelder å snakke sammen i hverdagen og oppføre seg som folk. En gyllen regel i hverdagsledelsen kan være å snakke med andre slik de ønsker å bli snakket med. Det betyr at du må kjenne den enkelte medarbeideren og vite hvordan hver enkelt blant annet ønsker feedback. Ta deg tid til å være leder, til å se, høre og anerkjenne folka dine – hver dag, mener hun.

 

 

Publisert i Ledertips