Folk som har det travelt.

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kan møte på jobb i Norge grunnet stengte grenser.

Tekst
Seksjon for arbeidsliv og jus
Foto
Adobe Stock
Dato

Ordningen gjelder så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge, og har tilbakevirkende kraft fra 29. januar 2021.

Vilkårene for rett til sykepenger etter denne ordningen er:
  • Du må være medlem i norsk folketrygd
  • Du er ikke norsk statsborger
  • Du er ikke folkeregistrert i Norge
  • Du må være ansatt hos en arbeidsgiver i Norge
  • Du må ha påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021
  • Du må ha jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i fire uker før datoen det søkes om kompensasjon fra
  • Du kan ikke samtidig motta andre offentlige ytelser som dekker tapt arbeidsinntekt for samme periode
  • Har du avsluttet arbeidsforholdet, gjelder retten til sykepenger fra perioden 29. januar 2021 og frem til arbeidsforhold ble avsluttet
Kompensasjonens størrelse

Kompensasjon tilsvarer 70 % av sykepengegrunnlaget opptil 6G.

Arbeidsgiver er forpliktet til å forskuttere beløpet, og kan kreve refusjon fra NAV. Det gjelder ingen arbeidsgiverperiode slik det er ved utbetaling av vanlige sykepenger.

Les mer om ordningen (nav.no).