Omsorgsdager – rettigheter ved stengt barnehage, skole eller av særlige smittevernhensyn

Hvilke rettigheter har du til omsorgsdager når barnet ditt er sykt, barnet må være hjemme fordi barnehagen eller skolen er stengt, eller på grunn av særlige smittevernhensyn i forhold til koronaviruset?

Foto
iStock
Dato

Retten til omsorgspenger, også kjent som «sykt-barn-dager», gir arbeidstakere som er borte fra jobben grunnet sykt barn eller barnepassers sykdom, rett til et bestemt antall dager med lønnet permisjon.

Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett til varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlivssituasjonen til den ansatte. Omsorgsdager kan brukes ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, forlenges retten til omsorgspenger ut det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Vilkår for rett til omsorgspenger

For å få omsorgspenger må arbeidstaker:

 • ha omsorgen for barnet
 • ha vært i jobb i minst fire uker.
  • Sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger er likestilt med jobb.
 • være borte fra jobb på grunn av minst én av disse situasjonene:
  • Barnet eller barnepasser er syk.
  • Barnet skal følges til legen, selv om barnet ikke er sykt akkurat den dagen.
  • Barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset. Denne regelen gjelder ut kalenderåret 2020.
  • Barnet kan ikke gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forhold til koronaviruset. Det er en lege som avgjør om det foreligger særlige smittevernhensyn. Det kan være av smittevernhensyn til barnet, eller andre familiemedlemmer som barnet bor med. Denne regelen gjelder ut kalenderåret 2020
Krav om legeerklæring?

Det kreves ikke legeerklæring når den ansatte tar ut omsorgsdager, med unntak av fravær som skyldes særlige smittevernhensyn. Dette gjelder ut kalenderåret 2020.

Hvis barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn, kan arbeidstakeren bruke omsorgsdager, selv om antall dager er brukt opp. Smittevernhensynet kan gjelde barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. Arbeidstakeren skal levere bekreftelse fra lege til arbeidsgiver som bekrefter at særlige smittevernhensyn må ivaretas.

Antall omsorgsdager – regler fra 1. juli 2020

Som følge av korona-utbruddet, har foreldre fått omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager har vært stengt. Reglene for å bruke omsorgsdager og arbeidsgivers rett til refusjon for omsorgspenger har blitt endret flere ganger.

Antall omsorgsdager ble nullstilt 1. juli. Uavhengig av om det er brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, betyr dette at:

 • arbeidstakere som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre får 10 omsorgsdager hver i resten av 2020.
 • arbeidstakere som har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre får 15 omsorgsdager hver.
 • enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke får dobbelt så mange dager med omsorgspenger.

Ved behov for å ta ut enkelttimer eller halve dager, er det opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.

Når omsorgsdagene er brukt opp, må det gjøres en avtale med arbeidsgiver. Det er opp til arbeidsgiver om det for eksempel kan innvilges velferdspermisjon, ferie, avspasering, eller om det finnes andre muligheter.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av særlige smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 31. desember 2020, selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Utbetaling av omsorgspenger

Når det skal tas ut omsorgsdager, må arbeidstaker melde fra til arbeidsgiver. Omsorgspenger betales av arbeidsgiver, som kan kreve refusjon fra NAV etter 10 dager. Her har det også vært endringer i reglene som følge av korona-utbruddet, men fra og med 1. juli gjelder de vanlige reglene igjen.

Omsorgspengene beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget (maks 6G). Hvis full lønn overstiger 6G, må utbetaling av dette være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eventuelt gjennom tariffavtale.

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole

Fram til 31. desember 2020 er det mulig å overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder overføring av tilgjengelige omsorgsdager til en annen omsorgsperson når begge har rett til å bruke omsorgsdager, f.eks. den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle.

Det er kun hele omsorgsdager som kan overføres.

Overføring av omsorgsdager må meldes til NAV.

Les mer, herunder ofte stilte spørsmål og svar, på NAV sine nettsider. 

 

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne