Mann står i en bygate og ser rett i kameraet.
LEDERUTVIKLING

God ledelse kan løfte mange

Når Rune Rimol har dratt i gang de første samlingene i Ledernes utviklingsprogram for mellomledere, er det med en solid ambisjon på vegne av deltakerne. Viktige stikkord er hel ledelse og selvinnsikt.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Gjennom lederutviklingsprogrammet, som allerede er i gang, vil du få muligheten til å styrke lederevnene dine, i samarbeid med andre deltakere. Oppstart i Trondheim er i mars, og i Bergen i april. Senere kommer flere byer med.

-For å ha utbytte av dette programmet må du ha lyst til å utvikle deg og bli en bedre leder. Her har du muligheten til å få ny kunnskap, større selvinnsikt, konkrete verktøy til bruk i hverdagen, og ikke minst kan du lære av de andre deltakerne, sier Rimol.

Han har en flott ambisjon med lederprogrammet: Essensen er å bidra til at ledelsen i Norge blir bedre:

-Det høres kanskje voldsomt ut, men jeg mener at ledelse er veldig viktig fordi det berører så mange mennesker. Jeg vil hjelpe andre til å vokse, individuelt eller som ledergruppe.

[course course=»41893″ /]

Å kjenne seg selv

Selvinnsikt står på programmet i første modul, og hvor viktig er det i et lederskap?

-Det er langt på vei avgjørende. Det vi vet fra forskning er at mange ledere tror de er gode til noe folk rundt dem ikke mener de mestrer. Mange har også styrker de ikke er klar over. Det er viktig at du som leder har et riktig selvbilde når du skal utvikle andre. Dessuten handler selvinnsikt om å vite hvor du kommer fra, hvilke verdier du har og hvilket repertoar du har å spille på, mener Rimol.

 

De nysgjerrige, som ønsker ny innsikt og bruker ny lærdom, vil være mer fleksible i møte med det ukjente.

Rune Rimol

 

En helhet

Hel ledelse er et begrep som kanskje er mest kjent på engelsk, whole leadership, som bygger på at du som leder må ha med deg både hodet, hjertet og på engelsk guts, kanskje best oversatt med mot.

-Det er viktig å utøve hel ledelse. Det sier seg selv at du må ha hodet med deg, og skal du bli en god leder må du ligge over et visst kognitivt nivå. Hjertet må du ha med deg for å kunne se folk, skape gode relasjoner og ikke minst få til den gode samtalen. Og du må ha guts for å våge å være sårbar, ta risiko og skjære gjennom når det trengs. Det er en krevende oppgave i dag å stikke ut kursen for andre, understreker han.

Rimol legger til at en leder må evne å gi klar retning og mening, og slippe medarbeiderne fri. De må få bruke kompetansen sin og oppleve autonomi

-Mellommenneskelig kompetanse går nok ikke av moten i vår tid, kommenterer psykologen.

Mann sitter framoverlent i en sofa.
Kursholder Rune Rimol mener god selvinnsikt langt på vei er avgjørende for en leder.

Talent for ledelse

Talent er heller ikke uviktig om du skal bli en dyktig leder. Ifølge Rune Rimol handler det ikke minst om viljen og evnen til å lære av egne erfaringer:

-De nysgjerrige, som ønsker ny innsikt og bruker ny lærdom, vil være mer fleksible i møte med det ukjente. Dette vet vi. Og du må ha lyst til å ta lederansvar og ha reflektert over hvorfor du ønsker det.

Rollemodell

Som leder er det også viktig å være klar over at du er en rollemodell.

-Du er i en posisjon som i stor grad er med på å skape kulturen, og en leder bør spørre seg selv i hvilken grad han eller hun kan være en god rollemodell. Av og til får vi en spesiell mulighet, et sannhetens øyeblikk, der du kan stå fram som og virkelig vise hvem du er – åpen ærlig og trygg. Det er slike øyeblikk som kan snu en vanskelig situasjon eller bidra til å forme og styrke kulturen på arbeidsplassen.

 

Om kursholder Rune Rimol

Han har lang erfaring fra lederutvikling og lederutvelgelse, og driver i dag for seg selv. Rimol var tidligere partner og faglig ansvarlig i Assessit og deretter nordisk ansvarlig for ledelsesutvikling i Korn Ferry.

Han har jobbet med et bredt spekter av bransjer og på alle ledernivåer, nasjonalt og internasjonalt.

Rimol tror at interessen for menneskelig atferd ble tent allerede i barndommen, mens han smuglyttet til de voksne. Han skrev om personlighet i hovedoppgaven sin i psykologi, og har senere spesialisert seg i organisasjonspsykologi.

 

Publisert i Karriere, Ledertips