Illustrasjon lønn
DIN LØNN

Ledernes medlemmer tjener mer enn snittet

Medlemmer av Lederne hadde i gjennomsnitt en lønnsutvikling på 5,5 prosent i fjor. Det er høyere enn resten av landet.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
iStock
Dato

Dermed er trenden fra i fjor og forfjor snudd, hvor lønnsutviklingen blant Lederne-medlemmer var dårligere enn nasjonalt.

– Dette kan nok også skyldes tilfeldige statistiske utslag, som det alltid vil være ved denne type utvalgsundersøkelser, men likevel er vi positivt overrasket over hvor godt samsvar det er mellom lønnstallene vi registrerer over år sammenliknet med den generelle lønnsutviklingen i Norge, sier Stein Stugu, rådgiver i De Facto.

Handelsnæringen kommer best ut

For mens Lederne-medlemmer i snitt hadde en lønnsutvikling på 5,5 prosent i fjor, var snittet i Norge 3,9 prosent, ifølge TBU (Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene). Særlig Lederne-medlemmer innen handel hadde god utvikling, med en økning på 11 prosent. Dette er med på å rette opp den lave utviklingen fra 2011 til 2012, som kun var på 0,8 prosent. Også olje og gass har en bedre utvikling enn fra 2011 til 2012.

Kvinner vs. menn

Stugu trekker fram en annen tydelig endring fra årets lønnsstatistikk fra Norsk Ledelsesbarometer. Nemlig forskjellen på lønn mellom menn og kvinner. Kvinners lønn målt som andel av menns lønn har endret seg fra 86 prosent i 2012 til 87,1 prosent i 2013.

– Dette er motsatt trend av statistikken på landsbasis. Statistikken fra TBU viser nemlig en økt avstand mellom kvinner og menns lønninger fra 2012 til 2013.

De fleste av våre avtaler er rettet mot lokal eller individuell lønnsregulering, i stedet for sentrale lønnsreguleringer som er vanlig andre steder. Det er bra å se at lønn blir tatt på alvor lokalt.

Lønnsregulering som fungerer

Kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne mener statistikken viser at lokal og individuell lønnsregulering hos medlemmene fungerer.

– De fleste av våre avtaler er rettet mot lokal eller individuell lønnsregulering, i stedet for sentrale lønnsreguleringer som er vanlig andre steder. Det er bra å se at lønn blir tatt på alvor lokalt, sier Hov.

Flinke til å forhandle

Han tror også noe av trenden skyldes at medlemmene er flinke til å forhandle sin egen lønn, i tillegg til at de har god støtte fra rådgivere i Lederne.

– Resultatet fra statistikken er litt som forventet. Næringslivet generelt har gjort det bra de siste årene, og da er det forventet at det også påvirker lønnen til de ansatte som er omfattet av våre avtaler. Det er veldig positivt, sier Hov.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Lederne jobber hele tiden for å sikre rettferdig lønn for sine medlemmer. Med egne ansatte som jobber målbevisst med rådgivning til enkeltpersoner, og kurs om hvordan man skal forhandle lønn, skal rådgivningsdelen av medlemskapet styrkes videre fremover.


Kilde: Norsk ledelsesbarometer fra Lederne og De Facto

Publisert i Karriere, Medlem