Lederskap: Kvinne med lyseblå genser står lent mot et speil.
ROLLEBEVISSTHET

Å lede som kvinne, hva betyr det?

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man best kan lede som kvinne, men konsulentene Susann Goksør Bjerkrheim og Anna Lindberg mener bevissthet rundt egen rolle gir lederskapet tyngde.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Krister Sørbø og Solid Utvikling
Dato

Det handler om å bryte mønstre og bli oppmerksom på sosiale strukturer og kulturer for å finne sin egen vei innen lederskap.

I høst starter de to programmet «Min beste måte å lede som kvinne» i Norge. Det høres unektelig litt gammeldags ut. Skal kvinner lede annerledes enn menn?

Bjerkrheim, konsulent i Solid Utvikling, og Lindberg som driver Barbro Dahlbom-Hall Konsult ble kjent med hverandre via en felles samarbeidspartner i Sverige, og Bjerkrheim forklarer:

– Vi har ikke hatt så mye kompetanse på dette med kjønnsbevissthet i lederskap, så det var et tema vi ønsket å utvikle oss på. Derfor meldte jeg meg på kurset «Min beste måte å lede som kvinne» i Sverige.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Skepsis og lederskap

Hun innrømmer at hun var en smule skeptisk i forkant.

– Jeg tenkte at vi har kommet langt når det gjelder likestilling i arbeidslivet, og var i utgangspunktet litt ambivalent til egne kvinnekurs. Men jeg måtte spise hatten min. Kurset var enormt lærerikt, og umiddelbart etterpå tenkte jeg at «dette fortjener norske kvinner muligheten til å være med på», forteller hun.

Dermed innledet Solid Utvikling et samarbeid med Barbro Dahlbom-Hall Konsult for å kunne tilby programmet også i Norge.

– Det er i bunn og grunn et lederutviklingskurs som handler om å finne sin individuelle ledelsesstil basert på egen personlighet. Programmet tar utgangspunkt i det faktum at kjønnskategoriene «mann» og «kvinne» fremdeles står sterkt i samfunnet.  Selv om vi begynner å se en mer nøytral tilnærming til kjønn, så er det fortsatt sterke stereotypiske forestillinger blant oss. Kraften i kjønnsbevissthet i ledelse ligger i den enkeltes innsikt: Hvordan har forventninger til meg som kvinne preget min atferd og mitt lederskap? Gjennom å få kunnskap om kjønnsproblematikk og hvordan dette påvirker leder og medarbeidere, vil deltakerne kunne benytte sin personlighet på en friere måte. Her er kraften i lederskap, sier Bjerkrheim.

Det første norske kullet i programmet består av en gruppe kvinner i lederstillinger som møttes på en seks dagers samling i oktober. Deretter fikk de hjemmeoppgaver, og så møtes de igjen for en oppsummering etter ti måneder.

– Nettverket de bygger på samlingene tar de med seg videre som en viktig ressurs, sier Bjerkrheim.

 

Jeg tenkte at vi har kommet langt når det gjelder likestilling i arbeidslivet, og var i utgangspunktet litt ambivalent til egne kvinnekurs. Men jeg måtte spise hatten min.

Susann Gøksør Bjerkrheim

 

Kastet drakten

Sivilingeniør Anna Lindberg jobbet i 25 år som ekspert og sjef i store tekniske selskaper i Sverige. En dag spurte en kollega henne: «Anna, hvordan har du det og hvem er du?» Da stoppet hun opp og vendte blikket innover.

– Jeg hadde gjennom alle disse årene handlet ut fra en følelse av å «måtte» noe. Jeg kjente reglene og fulgte dem. Jeg hadde både billedlig og bokstavelig talt tatt på meg et kostyme, drakten, forteller hun.

Lindberg meldte seg på lederutviklingsprogrammet «Å lede som kvinne», som ble startet av Barbro Dahlblom-Hall allerede i 1980.

– Der fikk jeg ny innsikt gjennom å bli bevisst om de mønstrene og strukturene jeg befant meg i. Da byttet jeg ut drakten med de fargerike kjolene jeg innerst inne lengtet etter, sier hun.

I ettertid fikk Lindberg tilbud om å kjøpe Barbro Dahlbom-Hall Konsult, og de siste tre årene har hun vært eier, daglig leder og seniorkonsulent i selskapet.

– Vårt utgangspunkt er å hjelpe hvert individ til å finne sin beste måte å lede på. Det krever at man lytter innover for å kunne bli styrt av seg selv og sin egen vilje. Først og fremst handler det om å våge å nærme seg sine egne vurderinger og holdninger i lederskapet. Den indre styrte personen arbeider med å bli kjent med sin personlighet og sine styrker og svakheter. Gjennomslagskraften i lederskapet har en direkte kobling til de positive vurderingene av seg selv, sier Lindberg.

Lederskap: To kvinner står foran en grønn vegg.
Susann Goksør Bjerkrheim og Anna Lindberg jobber sammen om kurs rettet mot kvinner. Utgangspunktet er å hjelpe den enkelte til å finne sin beste måte å være leder på.

Troverdighet

I Solid Utvikling jobber Susann Goksør Bjerkrheim med å lede klientene gjennom utviklingsprosesser, blant annet gjennom coaching av ledere i konflikthåndtering og medarbeidersamtaler.

– Hvis jeg skal gjøre det på en troverdig måte må jeg også selv være klar over hva som er mine styrker og svakheter. Det er det som gjør oss til troverdige ledere. Derfor har «Min beste måte å lede som kvinne» vært fantastisk nyttig for meg. Det har vært en spennende reise innover, sier hun.

Indre hindre vi pålegger oss selv kan ofte være en brems for å bli den beste lederversjonen av oss selv, mener hun:

– Det er et klassisk mønster at mange kvinner diskvalifiserer seg selv, og for eksempel lar være å søke på lederstillinger. Derfor er det viktig å få en bevissthet rundt hva som er dine personlige hindre for best mulig lederskap. På kurset lærer deltakerne også av hverandre, de kan speile seg i de andre deltakerne og bli inspirert, samtidig som de kan diskutere ulike problemstillinger, sier hun.

 

Ikke om menn

I kjølvannet av #metoo-bevegelsen har det oppstått en økende oppmerksomhet rundt kjønnsmønstre.

– Flere menn har kommet til meg og spurt «Er det virkelig slik?» Mønstre knyttet til kjønn er der selv om vi ikke alltid legger merke til dem. Som i alle andre sammenhenger må disse også i lederskapet tilpasses individuelt – og for å kunne bryte mønstre må vi se dem. Jeg tror ingen går på jobb for bevisst å spenne bein på andre. Alt handler om bevissthet, sier Bjerkrheim, og understreker at programmet «Min beste måte å lede som kvinne» overhodet ikke dreier seg om menn.

– Det handler om egenutvikling. Fokuset er vendt innover, sier hun.

 

 

Publisert i Ledertips