DE OFFENTLIGE SJEFENE

Mer krevende, men mindre risikofylt

Slik er det å være sjef i offentlig sektor. Les hvordan tre ledere fra tre kommuner har valgt å utøver ledelsesfaget – og hva de gjør for å fornye det.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Max Emanuelson
Dato

Mer krevende, men mindre risikofylt, sier Helge Meyer, rådmann i Eidskog kommune, når han skal beskrive hvordan det er å jobbe i offentlig sektor kontra privat sektor. Han har vært begge steder, men de siste årene har han vært ansatt i kommunen.

– Mange har et forhold til kommunen. Vi har et kontinuerlig fokus som gjør at vi må være «på» hele tiden, sier Meyer.

Samtidig legger han ikke skjul på at kommunen har et regime basert på lover og regelverk, med mange kontrollfunksjoner, som gjør at prosessene kan ta lenger tid enn de ofte gjør i private selskaper.

– På spøk sier vi at vi må telle og dokumentere i stedet for å tenke og produsere. Det sitter du med følelsen av, siden rapportering har blitt veldig viktig. Hadde vi hatt et mindre regelverk å forholde oss til, og heller fokusert på kunnskapsbygging, tror jeg vi hadde fått en bedre kommunesektor, sier Meyer.

Forenkling som våpen

Men nettopp dette komplekse systemet har fått han til å ta ledelsesfaget på alvor.

– Forenkling er et mantra for meg. Det å bruke det kompakte regelregimet med forenklede prosedyrer, er mitt våpen. Og det funker, sier han.

Derfor har han tre punkter han styrer de ansatte etter. Det første er brukerorientering, det andre er kostnadseffektivitet og det tredje er læring og utvikling.

– Det er så enkelt som at når en ansatt spør om å få utført noe, så stiller jeg spørsmål om disse tre punktene blir oppfylt. Det er det de blir målt på, sier Meyer.

Og det ser ut til å fungere. De siste fem årene har de gått med overskudd, og sykefraværet er halvert.

– Det handler om å vise folk tillit. Jeg har ikke behov for så mye ledelseslatin, man kommer langt ved å gi kunnskap, ansvar og tillit, sier Meyer.

Mindre rigid

Selv om han merker forskjeller ved å være leder i privat og offentlig sektor, mener han likevel at grunntanken når det kommer til ledelse er nokså lik.

– I det private kan du kanskje gjennomføre prosesser raskere, mens det i det offentlige skal være mer omforent. Felles på begge steder er at det er mennesker som skal ledes, da må du ta menneskelige hensyn.

 

På spøk sier vi at vi må telle og dokumentere i stedet for å tenke og produsere. Det sitter du med følelsen av, siden rapportering har blitt veldig viktig.

Helge Meyer, Rådmann i Eidskog kommune

 

På de fem årene han har jobbet som rådmann i kommunen, mener han det har skjedd en utvikling i hvordan ledelsesfaget utøves.

– Jeg vil si det har blitt mindre rigid, og jeg tror det også vil endre seg mer i tiden fremover. Det kommer på et tidspunkt til å gå opp for beslutningstaker og andre at man er nødt til å ha mer kunnskap inn. Skal du få en stor bedrift til å fungere, trenger du kunnskap. Både når det gjelder nye måter å jobbe på og ny teknologi. Der henger det offentlige etter, sier Meyer.

Felles lederplattform

En av kommunene som har tatt grep om ledelsesfaget de siste årene, er Nesodden kommune. Etter en større omorganisering har de utarbeidet en felles lederplattform som er lik for alle lederne i kommunen. Det gjelder både lederkrav, lederavtaler og lederforventninger.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Det vi opplevde før vi satte i gang dette, var at det var ulike ledelseskulturer flere steder i kommunen. De som jobber i skolen hadde én måte å lede på, de i barnehagene en annen og de i helse og omsorg en tredje variant. Den nye måten å tenke på har sakte men sikkert ført til at de ulike kulturene har smeltet sammen, og de store kulturforskjellene er borte, sier Knut Helge Rønning, stabssjef i Nesodden kommune.

offentlig2
Knut Helge Rønning, stabssjef i Nesodden kommune.

 

Står samlet som ledere

Forskjellene gikk på hvordan de ulike håndterte personalsaker og hvordan de ledet medarbeiderne sine. Rønning understreker at det ikke var dårlige kulturer, men at det ikke var noen enhetlig ledelsesform som gjenspeilet alle lederne i kommunen.

– Nå opplever vi at vi har et mye større fellesskap, og at vi står samlet som ledere. En kommune skal fremstå som én enhet, derfor skal ikke medarbeiderne føle at det er forskjell på hvordan den enkelte blir ledet og styrt, sier Rønning.

 

I det private kan du kanskje gjennomføre prosesser raskere, mens det i det offentlige skal være mer omforent.

Helge Meyer

 

Han har jobbet i kommunen i snart åtte år, og opplever at det har skjedd mye med ledelsesfaget på den tiden. Det har blant annet blitt større fokus på hvordan man utøver ledelse.

– Ved å tydeliggjøre lederkravene, lederoppgavene og forventningen, blir også hver leder sikrere på hva som forventes av dem. Da blir det også på mange måter lettere å drive god ledelse.

Publisert i Ledertips