Kommunikasjon

Føler du at det ofte blir misforståelser på jobben?

Særlig yngre sjefer sier de ofte opplever misforståelser når de kommuniserer på jobben. Likevel er det få som gjør noe med det.

Tekst
Redaksjonen
Foto
iStock
Dato

Det kommer fram i en undersøkelse danske Lederne og YouGov har utført blant 1 845 ledere i Danmark. Undersøkelsen viser at en fjerdedel av lederne under 35 år har opplevd at deres kommunikasjon har blitt misforstått mer enn ti ganger de siste tre årene. Men bare halvparten melder seg på kommunikasjonskurs eller sørger for å få feedback på kommunikasjonen deres.

Den beste måten å bli god til å kommunisere på, er å øve.

Helle Bruun Madsen

– Det undrer og ergrer meg, for den beste måten å bli god til å kommunisere på, er å øve, sier ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen til det danske Ledernemagasinet.

Hun mener mange bør bli flinkere til å gi konstruktive tilbakemeldinger. Det kan også være nyttig å stille spørsmål ved hvordan det man sier blir oppfattet.

– Som leder er det avgjørende at man sikrer seg at innholdet i budskapet blir forstått av mottakeren for å unngå misforståelser, sier utdannelsessjef i Danske Lederne, Thomas Christensen.

Lyst til å lære hvordan du kan bli bedre til å kommunisere? Nå har du muligheten til å få tips og råd fra den svenske retorikeren Elaine Eksvärd. Meld deg på kurs! 

[course course=»32099″]


Krevende kommunikasjon

35 prosent ønsker å forbedre sin skriftlige kommunikasjon.
36 prosent, flest kommunalt ansatte, synes kravene til kommunikasjon er komplekse.
25 prosent av lederne under 35 år har opplevd å bli misforstått mer enn ti ganger de siste tre årene.
23 prosent synes det er utfordrende med oppsigelsessamtaler.
52 prosent ber sjelden om tilbakemelding på deres kommunikasjonsevner.
54 prosent svarer at de aldri har deltatt på kurs eller utdanning med fokus på personlig kommunikasjon.
Kilde: En undersøkelse utført av Danske Lederne og YouGov
Publisert i Karriere, Ledertips