Morgendagens olje- og gassbransje

– Vi er knapt halvveis i det norske olje- og gasseventyret

Er det sant at den norske olje- og gassindustrien er så ille som det fremkommer i mediene? Mitt svar på det er et klart nei.

Tekst
Jan Olav Brekke, tidligere forbundsleder i Lederne
Foto
iStock
Dato

Når vi skal fortelle historien om Norge, spiller havet og dets rikdommer en av hovedrollene. Fra tidlige tider gjennom fiske i ulike former og andre næringer knyttet til havbruk. Og de siste 40 årene gjennom olje- og gassvirksomhet, som har spilt en helt uvurderlig rolle i fremveksten og finansieringen av det norske velferdssamfunnet. Petroleumsindustrien er i dag Norges største næring målt i verdiskapning, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Per mars i år sysselsatte næringen rundt 240 000 mennesker. Og selv om avkastningen på Oljefondet nå overgår råoljeinntektene, er summen av denne verdien formidabel. Oljefondet har vokst til rundt 7000 milliarder kroner, hvorav halvparten er innskuddene fra olje- og gassvirksomheten de siste 20 årene. Dette skal vi være stolte av.

Olje og gass i 50 år til

Vi er knapt halvveis i det norske olje- og gasseventyret. Oljedirektoratet anslår at kun 45 prosent av ressursene på norsk sokkel er solgt og produsert. Hele debatten må ta utgangspunkt i dette tidsperspektivet. Det er ikke snakk om å skru av noen kran eller at vi slipper opp for olje i morgen. Det er uhensiktsmessig krisemaksimering. Vi må skyndte oss sakte og mulighetene er store.

Samtidig har en snikende skamfølelse trengt seg fram. Er det sant at den norske olje- og gassindustrien er så ille som det fremkommer i mediene? Mitt svar på dette er et klart nei. Noe av det viktigste vi gjør fremover vil være å få tilbake stoltheten i oljenasjonen Norge.

I mediene skapes det et bilde av at olje- og gassindustrien og miljøbevegelsen er motpoler, men vi går egentlig hånd i hånd. Bransjen støtter klimaavtalene og jobber kontinuerlig med utviklingen av bærekraftige produksjonsmetoder.

Berit Sømme
Hvordan vil morgendagens olje- og gassbransje se ut? Ressursene fra bransjen har gitt Norge store inntekter og vil gjøre det i mange år fremover, mener Jan Olav Brekke. (Illustrasjon: Berit Sømme)

Rask utvikling

Sentrale aktører i norsk miljøbevegelse hevder at norsk gass er for dyr til å kunne hevde seg på det internasjonale markedet, og at det ikke finnes nok av den til å dekke etterspørselen og danne grunnlag for en bærekraftig industri. Vi mener de tar feil og at det norske haveventyret bare så vidt har begynt.

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noensinne. Norge er i førersetet for bærekraftig utvinning. Det er fantasiløst å tro at dagens teknologi er den som kommer til å prege norsk gassutvinning i årene fremover. Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år fremover.

Bli medlem!

Vi garanterer gode medlemsfordeler til medlemmene våre. Registrer deg og bli medlem av Lederne her!

Depresjon i bransjen

Ifølge en ny rapport fra Norsk olje og gass har 38 000 arbeidsplasser i oljebransjen forsvunnet, og ytterligere 12 000 forventes å måtte kuttes i løpet av 2016 og 2017. Kombinert med den dramatiske nedgangen i oljeprisene de siste årene, med medfølgende kutt i arbeidsplasser, er det mange som er bekymret for fremtiden. Nå rømmer de unge bransjen av frykt for å utdanne seg til arbeidsledighet. Tall fra Samordna opptak 2016 viser at søkertallene til petroleumsfagene har gått ned med 50 prosent. Dette er oppsiktsvekkende og bør vekke bekymring langt utenfor olje- og gassindustrien.

En ting som er rimelig sikkert er at oljeprisen kommer til å stige igjen. All historikk tilsier det. I de rundt 50 årene vi har igjen å leve av oljen, vil vi statistisk sett ha flere svingninger i oljeprisen. Om oljeprisen snur i 2017, vil antall tilgjengelige oljejobber øke igjen med 22 000 fram mot 2020, ifølge Norsk olje og gass. Vi trenger å gi de unge tilbake troen på olje- og gassbransjen, så vi får rekruttert den kritiske kompetansen vi trenger de neste 50 år. Det er ikke dagens unge som vil oppleve et Norge uten olje, det er barnebarna deres.

Vi trenger å gi de unge tilbake troen på olje- og gassbransjen, så vi får rekruttert den kritiske kompetansen vi trenger de neste 50 år.

Jan Olav Brekke

Innovasjon gjennom lederne

Som NHO-leder Kristin Skogen Lund sier: «Det er ikke den nye teknologien dere skal frykte, det er den gamle». Til det trenger vi de beste hodene og de beste lederne som stortrives i endringsmodus, og som gjerne tar med seg erfaringer fra helt andre bransjer. Det er de unge lederne som skal danne grunnsteinen for industrien i framtiden. Det er fremtidens ledere som vil drive innovasjonen fremover.

Gjennom å bidra til utviklingen av framtidens ledere, skal Lederne være med og skape samfunnsverdi for Norge. Dette vil i tillegg forsvare Norges posisjon som en ledende velferdsstat og en eksportør av demokratisk olje og gass, samt norske verdier som åpenhet og inkluderende lederskap. 

Historien til Lederne har utspunnet seg parallelt med historien til det moderne Norge. I dag utgjør olje- og gassbransjen omlag en tredjedel av vår medlemsmasse, og gjennom vår mer enn 100 år lange historie har Lederne vært gjennom to energirevolusjoner: Først på begynnelsen av 1900-tallet, da vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon og med dette innledet industrialiseringen av Norge. Og da vi fant olje på 1960-tallet, og med det la grunnlaget for det moderne velstandssamfunnet. Gjennom disse altomfattende endringsprosessene har vi bidratt til verdiskapning for landet, og vært med på å forme det moderne Norge. Vi har ikke tenkt å stoppe med dette.    

Publisert i Karriere, Meninger