OMSTILLING

Når tryggheten taper

Det å gi opp et yrke, et fag eller en lederposisjon uten å ta valget selv, gjør noe med oss mennesker. Det river oss ut av trygge rammer, skaper usikkerhet og frykt. Å få riktig støtte i slike prosesser kan bety vinn-eller-forsvinn i arbeidslivet.

Tekst
Liv Spjeld By
Foto
iStock (illustrasjon)
Dato

Vi har i flere tiår opplevd et arbeidsliv som har ropt etter hoder, hender og føtter. Den ene rapporten etter den andre har dokumentert at vi vil mangle arbeidskraft i mange år fremover. Prognoser har vist oss at utdanningstempoet ikke har vært i takt med etterspørselen av kvalifisert personell. Diskusjoner har handlet om hvordan vi kan organisere arbeidslivet slik at eldre arbeidstakere står lenger i jobb. Kompetanseoverføring og stabilitet har vært nøkkelord.

De siste 15 årene har mange bransjer i tillegg måttet hente utenlandsk arbeidskraft for å klare å opprettholde produksjonstempoet, og arbeidsmarkedet for yngre jobbsøkere har vært eventyrlig. Ikke sjelden har vi kunnet lese om ingeniører med signerte jobbkontrakter allerede tidlig i utdanningsløpet. I dag hører vi nesten daglig om hvordan ledigheten for nevnt yrkesgruppe øker.

Vinn-eller-forsvinn

Etter mange år innenfor attføringsbransjen har jeg sittet i utallige møter med mennesker som har måtte gi opp jobben, både frivillig og ufrivillig.

Det å gi opp et yrke, et fag eller en lederposisjon uten å ta valget selv, gjør noe med oss mennesker. Det river oss ut av trygge rammer, skaper usikkerhet og frykt. Har det ikke vært helsemessige utfordringer i forkant, så dukker det raskt opp symptomer man ikke har kjent på tidligere. Å få god og riktig støtte i slike prosesser kan bety vinn-eller-forsvinn i arbeidslivet.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jeg tenker ofte på en dame jeg tok imot via et NAV-tiltak for flere år siden. Hun hadde gjennom mange år og utallige arbeidstimer opparbeidet seg en veldrevet frisørsalong, med flere ansatte og trofaste kunder. Så dukket det opp helseplager som begrenset muligheten hennes til å fortsette driften. Tapet av virksomhet hun hadde arbeidet så hardt for å bygge opp, sendte henne lang ned i kjelleren. Selvtilliten, arbeidsgleden og livskvaliteten var redusert, troen på omskolering var minimal. Til slutt ville legen hennes starte uføreprosessen. Men heldigvis – etter en periode i et arbeidstreningsprogram kom håpet sakte men sikkert tilbake.

 

I et arbeidsmarked i endring er det betryggende at så mange ledere og betrodde ansatte har sett viktigheten av å være organisert.

 

Skal være en styrke

Mange av Ledernes medlemmer i betrodde og ledende stillinger jobber i selskaper som er truet av tøffe omstillinger og i verste fall nedbemanninger.

Lederne som fag- og interesseorganisasjon må og skal legge til rette for at våre medlemmer får sikret sine rettigheter, og de skal være trygge på at vi er en styrke i utfordrende situasjoner. Lederne har forsterket sitt juridiske tilbud til medlemmer og vi arrangerer kurs i omstillingsprosesser sentralt og lokalt. Vårt etter- og videreutdanningsfond kan bidra med økonomisk støtte til kompetanseheving for å bli attraktiv på nye arbeidsmarkeder. Vi jobber også med et nytt karriereveiledningstilbud.

Lederne har plass til flere

Vi har også erfart at arbeidstakere fra min egen generasjon, vi som er fra 50 år og oppover, kan ha større utfordringer i arbeidsmarkedet. Lederne er i kontakt med et selskap som har spesialisert seg på formidling av voksen og erfaren kompetanse.

I et arbeidsmarked i endring er det betryggende at så mange ledere og betrodde ansatte har sett viktigheten av å være organisert. Lederne har plass til flere, og vi håper at mange vil benytte seg av vårt medlemskap. Det er en viktig investering for fremtiden, før eventuelle utfordringer eller nedbemanninger finner sted.

Uttrykket «det er for sent å forsikre bilen når uhellet er ute» har sjelden vært mer relevant.

Publisert i Karriere, Meninger