Norges beste arbeidsplasser er helt avhengige av mellomlederne

I mars kåres Norges beste arbeidsplasser. I følge byrået som kårer vinnerne, spiller mellomlederne en viktig rolle for resultatene.

Tekst
Redaksjonen
Foto
iStock
Dato

– De siste årene har vi sett starten av det vi mener er et perspektivskifte både nasjonalt og internasjonalt. Stadig flere norske ledere innser at det er medarbeiderne som er virksomhetens største konkurransefortrinn. De prioriterer også deretter; stadig flere virksomheter bruker tid og ressurser på å lytte til medarbeiderne og fokuserer utviklingen der det er størst effekt, forteller partner Jannik Krohn Falck i Great Place to Work i en pressemelding på selskapets nettsider.

Samler innsikt fra 12 millioner ansatte

Hvert år måler de over 6000 virksomheter og samler tilbakemeldinger fra 12 millioner medarbeidere verden over. Dette danner grunnlaget for den årlige rangeringen av de beste arbeidsplassene. Etter fjorårets undersøkelse forteller Krohn Falck at de merket en endring i mellomlederrolle, noe som trolig vil være trenden inn i 2015 også.

– Mellomledere fortalte i økende grad at de ikke fikk den innsikten de ønsket i beslutningene som ble tatt. Dette gir negativt utslag for deres syn på arbeidsplassen. Normalt stiger positivitet til egen arbeidsplass i takt med ledernivå, men i 2014 så vi mellomledernes positivitet synke ned til nivået for ansatte uten lederansvar, sier Krohn Falck.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Mellomlederne er avgjørende

Han mener mellomledere er de viktigste til å sette strategier ut i livet; og at det er helt avgjørende for bedriften at de skaper gode relasjoner både oppover og nedover i organisasjonen.

– Uten en midtbane som fungerer – positive mellomledere som opplever toppledelsen som god – blir det nesten umulig å løfte en hel organisasjon med seg, sier Krohn Falck.

Publisert i Ledertips