Undersøkelse

Norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen

De holder ikke det de lover, og involverer ikke medarbeiderne i beslutninger. Slik opplever mange av Ledernes medlemmer sjefene sine. I andre europeiske bedrifter er stemningen mye bedre.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Johnér
Dato

En undersøkelse utført av Great Place to Work viser at norske mellomledere og betrodde ansatte er mer misfornøyd med forholdet til ledelsen, enn hva bedrifter i andre europeiske land er. Hele fire av ti norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen, og halvparten mener at ledelsen ikke holder det de lover.

– Resultatene av denne undersøkelsen er en slags «wake up call». Vi tenker at alt er så fint i norske bedrifter, med den norske modellen som utgangspunkt og bedrifter med flat struktur. Men svarene viser at relasjonene mellom ledelsen og nivået under glipper, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.

Han mener undersøkelsen er et varsko til norske bedrifter.

– Dersom mellomledere ikke opplever toppledelsen som troverdig, kan det bli en giftpille som sprer seg raskt ut i organisasjonen, frykter han.

Norge skiller seg fra resten av Europa

Over halvparten av Ledernes medlemmer som deltok i undersøkelsen er uenig i påstanden om at «ledelsen viser en oppriktig interesse for meg som person, ikke bare som ansatt». Gjennomsnittet i svarene fra de 100 beste av over 2000 selskaper som ble analysert i Europa, viser derimot at 87 prosent av de ansatte er enig i samme påstand.

– Svarene er subjektive opplevelser hos den enkelte mellomlederen. Hvorfor Norge skiller seg ut fra andre europeiske land, er vanskelig å si. I Norge har vi andre høye forventninger og krav til lederskap, rent objektivt. God informasjon hos oss vurderes på en annen måte hos ansatte i for eksempel Tyskland, sier Krohn Falck.

Han er også overrasket over at flere av Ledernes medlemmer opplever lite respekt fra sjefen.

– Det er stikk i strid med hva man tenker om norsk arbeidsliv, hvor den norske trepartsmodellen og samarbeid er stikkord, sier Krohn Falck.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Han forteller at typiske tilfeller av å føle at man ikke blir respektert eller sett, er hendelser som påvirker hverdagen. For noen kan det å måtte flytte fra et kontor til åpne kontorlandskap virke som et overtramp om man ikke har vært med i diskusjonen.

– Det handler ikke om å bli involvert hele tiden, men å bli involvert i saker som påvirker en selv, sier Krohn Falck.

Norske mellomledere har høy indre motivasjon

Selv om det på enkelte punkter i undersøkelsen er stor forskjell på svarene til Ledernes medlemmer og ansatte i andre land, viser undersøkelsen at de norske ansatte er svært fornøyde med det som handler om fellesskap og stolthet. Over 80 prosent av de spurte i Lederne sier at jobben betyr noe spesielt for dem, og at det ikke «bare er en jobb».

– Det viser at norske mellomledere har en indre motivasjon til å gå på jobb hver dag, som er veldig bra. Opplevelsen av at man bidrar i samfunnet, er høy.

Investerer i lederskap

Han oppfordrer alle bedrifter til å lære av undersøkelsen, og ta sin del av ansvaret for å bedre de områdene der det ligger forbedringspotensial. Resultatene fra undersøkelsen de fire siste årene har vært ganske lik, og Krohn Falck tror det vil ta tid før vi merker stor endring.

– Det vi ser er at stadig flere organisasjoner ser viktigheten av å investere i lederskap. Jeg er nok en nøktern optimist, men ser at det er noen næringer som er i forkant. Særlig i teknologibransjen, hvor arbeidsplassene er mange og man er avhengig av å beholde de gode hodene, har de satset stort på god ledelse. Hvis du ikke trives med lederen, er det lett å slutte og heller begynne hos konkurrenten.

 

Stolthet

stoler-ikke-paa-grafisk

7 av 10 av Ledernes medlemmer ser frem til å komme på jobb.

Respekt

stoler-ikke-pa_grafikk

46 prosent av Ledernes medlemmer mener at ledelsen involverer medarbeiderne i beslutninger som påvirker arbeidet eller arbeidsmiljøet deres.

Fellesskap

stolerikke pa_grafikk2begge

68 prosent av Ledernes medlemmer mener at arbeidsplassen er et morsomt sted å arbeide. Mens tallet er 88 prosent blant topp 100 europeiske land.
Publisert i Ledertips