Over og ut for gullklokken?

Tiden da man skaffet seg en karriere for livet er over. Stadig færre jobber særlig mer enn fem år i en stilling, viser ny global arbeidslivsundersøkelse.

Foto
Johnér og iStock (illustrasjon)
Dato

Tiden da man skaffet seg en karriere for livet er over. I dag søker norske arbeidstakerne stadig nye utfordringer, både frivillig og ufrivillig, og det er stadig færre som jobber særlig mer enn fem år i samme stilling. Faktisk tror halvparten av norske arbeidstakere at de kommer til å bytte jobb i løpet av de neste fem årene, viser ny global arbeidslivsundersøkelse.

Hovedårsaken, oppgitt av 36 prosent av de spurte er «endrede personlige interesser», etterfulgt av 23 prosent som oppgir behovet for «bedre balanse mellom jobb og fritid». 18 prosent oppgir at det er fordi de ønsker høyere lønn, mens 58 prosent av de spurte sier at de ønsker å klatre på karrierestigen.

Funnene rundt karrierevalg og karriere-utvikling er hentet fra Kelly Global Workforce Index, som omfatter 97 000 respondenter i 30 land, inkludert over 1 500 personer i Norge.


Kilde: Karrierelink / Kelly Global Workforce Index / chefsblogg.se

Fakta


 

Offentlig ansatte mest fornøyd

Offentlig ansatte i Norge er mer fornøyde med jobben sin enn ansatte i privat sektor. I det private opplever 70 prosent at jobben er en viktig del av livet, mot 80 prosent i det offentlige. I det private sier 60 prosent at jobben har formet dem som person, mot nær 80 prosent i det offentlige. I det private er 73 prosent stolte av jobben sin, mot 88 prosent i det offentlige.

Mid-career changes eller second career

I mange land er det helt vanlig å skifte yrke midtveis i livet. Enten frivillig eller tvunget. Vanlige grunner som resulterer i slike yrkeshopp kan være:
En hendelse i livet gjør at du revurderer både din private og yrkesmessige situasjon.
Du blir valgt bort etter en omorganisering.
Globalisering og ny teknologi påvirker virksomheten, arbeidssituasjonen og din rolle på arbeidsplassen.
Du mangler engasjement for jobben, og velger å følge magefølelsen og interessene dine.

Publisert i Karriere