OLJEOMSTILLINGEN

Oljeledelse under skiftende konjunkturer

Petter Osmundsen er professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger. Han mener vi ikke må glemme at oljebransjen er syklisk, og peker på utfordringene ved å lede i en konjunkturavhengig bransje.

Tekst
Petter Osmundsen
Dato

Oljebransjen er syklisk. Noen synes å ha glemt det. Kanskje fordi vi nesten har hatt en sammenhengende oppgangs-konjunktur på mer enn ti år. De forveksler derfor nedgangskonjunktur med permanent nedgang. Regjeringens synes å tro at oljebransjen står foran nedbygging, referert til som «Den nye normalen». Ved nærmere ettersyn viser det seg at dette bygger på svært negative og urealistiske framskrivninger av reserveutviklingen på sokkelen. Norsk sokkel har over flere år vært på topp-ti listen over de største funnene i verden. Omstillingsbehovet er midlertidig, ikke permanent.

Varierende krav

Analytikeres krav til oljeselskaper varierer med konjunkturene. Når oljeprisen er høy vil de ha vekst i produksjon og reserver. Når oljeprisen faller vil de ha kostnadskutt og dividende. Det er uklart om aksjonærene til enhver tid deler dette synet. Enkelte institusjonelle investorer er imidlertid opptatt av dividende. En sentral ledelsesutfordring er hvordan man skal respondere på så varierende krav. Hvis man til enhver tid skal hoppe på gjeldende krav vil man få en kjør-stopp politikk, der man ekspanderer uhemmet på oljeprisoppgang og kutter uhemmet på oljepris-nedgang. Til en viss grad er det akkurat det som skjer, med sterke konjunkturutslag som resultat.

Gylden middelvei

En strategi som går fra grøftekant til grøftekant vil ikke være optimal i en langsiktig bransje som petroleum, der prosjektene kan ha varighet på flere tiår. Tilpasnings-kostnadene er store. Det er lett å undervurdere disse. Man må finne en gylden middelvei der man skjeler til aksjemarkedets krav samtidig som man sikrer langsiktig verdiskapning. Hvis man for eksempel i dagens situasjon leverer fullt ut på krav om dividende vil dette straffe seg i neste runde ved at man ikke evner å levere økning i produksjon og reserver.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Å betale høyt utbytte i en situasjon der man ikke har frie midler til disposisjon innebærer at man pålegger seg en kunstig finansiell beskrankning som medfører kutt i og utsettelse av prosjekter. I tillegg må man vanligvis også ta opp mer lån som vil representere en reell finansiell beskrankning når oljeprisen tar seg opp igjen.

 

Fakta


170 mrd.

Skatteinntektene i 2014 var på omtrent 170 milliarder.

6400 mrd.

Inntektene fra den norske petroleumsvirksomheten til staten blir overført til Statens pensjonsfond utland (SPU), som ved årsskiftet 2014/2015 utgjorde over 6400 milliarder kroner.

Publisert i Ledertips