Stressmestring

Øver på oppmerksomt nærvær for bedre stressmestring

Mette Finstad mistet jobben og gikk gjennom en personlig krise. Det førte til en hovedoppgave om oppmerksomt nærvær i arbeidshverdagen.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Jeton Kacaniku
Dato

I over elleve år har hun veiledet folk som har vært i vanskelige situasjoner på jobb. Hun har vært personalsjef og jobbet med store nedbemanningsprosesser. Den største i 2009 da finanskrisen traff Europa. Hun måtte føre roret og si opp hundre ansatte. Mette Finstad har vært vant til å stå i andres problemer og ta ansvar i stressende situasjoner. Likevel ble sjokket stort da krisen rammet henne selv, og hun mistet jobben.

– Jeg var igjennom en arbeidskonflikt som var veldig tung, og lille julaften i 2013 fikk jeg beskjed om at jeg hadde mistet jobben. Jeg hadde barn og familie hjemme som var klare for å feire jul. Jeg tok 30 minutter for meg selv, fokuserte på pusten for å samle meg og bestemte meg for ikke å si noe til familien eller bruke energi på utfordringer der og da. Det var ikke noe jeg fikk gjort med det i jula uansett, forklarer hun.

 

Å jobbe med oppmerksomt nærvær er krevende arbeid, men verdifullt om du ønsker å oppleve en stor endring.

Mette Finstad

 

En livskrise

For Finstad utløste dette starten på noe nytt på flere måter. Først og fremst innebar det et nytt fokus i perioden som hun selv beskriver som en stor krise i hennes liv. Et halvt år tidligere hadde hun fått høre om deltidsstudiet «Oppmerksomt nærvær» ved Høgskolen i Gjøvik.

– Jeg tenkte studiet ville være relevant for å få noen nyttige verktøy for å takle stress, spesielt med tanke på den arbeidskonflikten jeg var midt opp i. Og i tillegg utvikle innsikt i hvordan min væremåte påvirker andre mennesker, sier Finstad.

Stressmestring-6
– Tidsklemma er en utfordring for mange. Kanskje særlig ledere og mellomledere er mer og mer tilgjengelig, sier Mette Finstad.

Stressmestring i hverdagen

Over ett år er gått, og i sommer leverte hun og fire av hennes medstudenter fagoppgaven om oppmerksomt nærvær og stressmestring i arbeidshverdagen. Målet med oppgaven var å vise hvordan bevisst trening på oppmerksomt nærvær, kjent som mindfulness, styrker stressmestring, og om det viser at yrkesutøvelsen endrer seg. De tok utgangspunkt i helse- og sosialarbeidere som hadde deltatt på stressmestringskurs over en periode på tre måneder. Resultatene er overførbare til flere yrkesgrupper. Noen av funnene viser at flere opplever at de utfører jobben på en annen og bedre måte ved bruk av oppmerksomt nærvær. De føler seg mer bevisst til stede, og stoler mer på seg selv. Samtidig mener de at de har blitt mer fleksible, våkne og opplagte på jobb, og at konsentrasjonen har økt. Finstad har gjennom studiet brukt metoden oppmerksomt nærvær (mindfulness) daglig og opplever stor endring i sin stressmestringsevne.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Å jobbe med oppmerksomt nærvær er krevende arbeid, men verdifullt om du ønsker å oppleve en stor endring. Det er som med alt annet, du må øve for å bli god. Men litt trening er også bra og kan gi veldig positive utslag, slik som vår hovedoppgave viser. Problemet i dag er at vi sier at vi skal slappe av, men vi bytter bare aktivitet. Vi hører på musikk, ser på TV eller fikler med mobilen, det er sjelden vi ikke gjør noen ting, sier Finstad.

Gi slipp

I oppmerksomt nærvær er det fokus på pusteøvelser, bevegelsesøvelser som yoga og meditasjon. Hensikten med oppmerksomt nærvær er å vite hva som foregår i egen kropp, tanker og følelser i bestemte situasjoner som mange opplever daglig. Grunnholdninger i metoden er aksept, tillitt, tålmodighet, å være ikke-strebende og ikke-dømmende, møte mennesker og handlinger med et nybegynners sinn og styrke evnen til å gi slipp.

Vi jobber snart til alle døgnets tider, det gjør noe med deg. Du har aldri fri. Og slik er vi egentlig ikke laget.

Mette Finstad

Fulltegnede stressmestringskurs

Finstad har i flere år vært tillitsvalgt for Lederne, som avdelingsleder for Ledernes avdeling på Gjøvik. Hun er kongressdelegat og innehar vervet som leder for Ledernes HMS-utvalg. De siste årene har hun opplevd at flere og flere medlemmer ønsker tilbud og kunnskap om stressmestring, noe som bekreftes av fulltegnede stressmestringskurs.

– Tidsklemma er en utfordring for mange. Kanskje særlig ledere og mellomledere er mer og mer tilgjengelig. Vi jobber snart til alle døgnets tider, det gjør noe med deg. Du har aldri fri. Og slik er vi egentlig ikke laget, sier Finstad.

Publisert i Ledertips