PBL råder barnehager til å avvente med permitteringer

Private Barnehagers Landsforbund er tydelige i sine råd til sine medlemsbarnehager: det er ikke grunnlag til å permittere folk så lenge så lenge tilskudd fra kommunen og foreldrebetaling opprettholdes.

Tekst
Redaksjonen
Foto
PBL
Dato

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL har på vegne av medlemsbarnehagene tett kontakt med myndighetene i den ekstraordinære situasjonen for landet og som også påvirker barnehagene i svært stor grad. Dette skriver PBL på sine nettsider. Det skriver PBL på sine hjemmesider.

– Vi får selvfølgelig mange spørsmål om dette. Det er naturlig at barnehager forbereder seg på hvordan kostnadene kan kuttes dersom inntekter uteblir. Foreløpig oppfordrer vi barnehagene sterkt til ikke å permittere ansatte. Vi forutsetter at tilskuddene består uavhengig av nedstengingen og forventer at myndighetene kompenserer eventuelt bortfall av foreldrebetalingen. Det har vært vår rådgiving hele tiden, kommenterer Lindboe.

Rask avklaring kan skape ro

Lindboe forklarer at dialogen med Kunnskapsdepartementet er god når det gjelder avklaringer om tilskudd og foreldrebetaling.

– Jeg opplever at det er stor vilje til å finne gode løsninger i denne krevende situasjonen og departementet er vel kjent med at det er viktig med raske avklaringer rundt dette. Ingen ønsker permitteringer med de konsekvensene det har for de ansatte. Rask avklaring vil kunne skape ro og sikre at barnehagene kan bruke ressursene på det viktigste akkurat nå: Å organisere tilbudet til de barna som fortsatt er i barnehagene på best mulig måte og sikre at barnehagene bidrar i arbeidet med å redusere risiko for smitte av viruset, sier Lindboe.

PBL skriver at de krever lik behandling av alle foreldre. Som kjent er mange private barnehager fra før i en krevende økonomisk situasjon på grunn av manglende finansiering av bemanningsnorm og det generelle tilskuddsnivået i kommunene. Derfor må også barnehager redusere kostander ved en eventuell reduksjon i inntektene.

Flere kommuner har de siste dagene gått ut med en melding om at foreldre med barn i kommunale barnehager skal slippe å betale for barnehageplassene i denne perioden. Det har skapt usikkerhet hos en del private barnehager.

Lederne informerer om karantene og permitteringer

Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus har samlet nyttig informasjon om rettigheter ved karantene og permitteringer i forbindelse med koronautbruddet. Her vil du få utfyllende informasjon dersom du lurer på noe.

(Kilde: www.pbl.no)

Publisert i Uncategorized