Regjeringen foreslår økt fleksibilitet i arbeidsmiljøloven

– men kun til fordel for arbeidsgiver!

Tekst
Jan Olav Brekke
Foto
Berit Sømme (illustrasjon)
Dato

Begrunnelsen er at de ønsker en mer moderne arbeidsmiljølov og økt fleksibilitet i arbeidslivet. Men hvorfor har de ingen forslag som er til fordel for arbeidstakerne?

Organisasjonen Lederne har et nyansert syn på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Det er åpenbart at noen av forslagene er fornuftige, mens andre bommer. Det som likevel forundrer oss mest, er at regjeringen ikke har et eneste forslag som er til fordel for arbeidstakerne. Selv om vi mener noen av forslagene er fornuftige, ser vi at alle endringsforslag er til fordel for arbeidsgiver.

«Vi trenger en arbeidsmiljølov som er mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv. Derfor foreslår regjeringen flere endringer som gir økt fleksibilitet og arbeidstakere økt innflytelse over egen arbeidshverdag», sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da han presenterte regjeringens forslag.

Men det kan virke som han glemte å tenke gjennom hva innflytelse og fleksibilitet egentlig betyr. Særlig er det ønsket om å øke bruken av midlertidige ansettelser som bekymrer oss.

Vår appell til regjeringen er å snu når det gjelder midlertidige ansettelser og i tillegg finne i det minste én sak som vil være en positiv endring sett fra arbeidstakernes side.

Forunderlig argumentasjon

Det er forunderlig å høre regjeringen argumentere med at det er nødvendig å gjøre det enklere å ansette folk midlertidig for å kunne gi flere muligheten til å komme inn på arbeidsmarkedet. Det høres ut som om det er umulig å opprette midlertidige stillinger i dag og at det ikke finnes muligheter for å kvitte seg med folk hvis de ikke duger eller tidene forandrer seg.

Kan gi økende grad av midlertidige ansettelser

Faktum er at i dag skjer de fleste nyansettelser med seks måneders prøvetid. Oppsigelsesvernet i prøvetiden er noe svakere enn for fast ansatte, men ansatte i prøvetid kan ikke sies opp med hvilken som helst begrunnelse, eller uten begrunnelse i det hele tatt. Vi er redd for at den foreslåtte bestemmelsen vil medføre at svært mange i første omgang ansettes midlertidig.

Ved utløpet av den midlertidige ansettelsen kan arbeidsgiver la noen få fortsette, mens de personene arbeidsgiver ikke ønsker å ha med videre må fratre uten begrunnelse eller saklighetsvurdering.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Vi er i mot å endre arbeidsmiljøloven på dette punktet. Skulle det likevel skje, er det viktig at tidsbegrensningen settes til ni måneder. Det bør også innføres at det da må gå minst like lang tid før arbeidsgiver kan inngå ny avtale om midlertidig ansettelse for å gjøre arbeid av tilsvarende karakter.

Vårt forslag

Vår appell til regjeringen er å snu når det gjelder midlertidige ansettelser og i tillegg finne i det minste én sak som vil være en positiv endring sett fra arbeidstakernes side.

Vi vil i den forbindelse nevne et eksempel på noe som kan forbedres. Reglene for midlertidig ansettelse og innleie er i dag tilsynelatende svært strenge. Men i praksis har det vist seg å være motsatt. Mange store selskaper dekker betydelige deler av sitt faste bemanningsbehov ved innleie fra bemanningsforetak kontinuerlig over lang tid. Dette kan skje ved avtale med fagorganisasjonene, ved en dristig tolkning av regelverket eller i direkte strid med regelverket.

Regelen som skulle gi den innleide fast jobb etter fire år, har altså den virkning at den innleide mister jobben etter 3 ½ år.

 

Retten til fast ansettelse etter fire år var ment å gi den innleide fast jobb i slike situasjoner. Det som skjer i praksis er at de innleide etter ca. 3 ½ år tas av oppdraget, og erstattes av nye. Regelen som skulle gi den innleide fast jobb etter fire år, har altså den virkning at den innleide mister jobben etter 3 ½ år.

Bør innføre rett til fast ansettelse

Lederne mener det bør innføres en bestemmelse om at dersom en bestemt type arbeid dekkes av midlertidig ansatte, eller ved innleie sammenhengende i to år (eventuelt fire år), skal de innleide ha rett til fast ansettelse hos innleier. Hvis regjeringen foreslår dette punktet, så vil de vise at de også er opptatt av å gjøre forbedringer i arbeidsmiljøloven som også er et gode for arbeidstakerne.

Arbeidsmiljøloven er en av grunnpilarene i den nordiske modellen og trepartssamarbeidet. Forslaget om midlertidige ansettelser vil føre til økt usikkerhet og svekke arbeidstakernes rettigheter betraktelig.

Publisert i Karriere, Ledertips