Robot i dress
FREMTIDSJOBBER

Så mye som 1 av 2 jobber står i fare for å digitaliseres

Resepsjonist, butikkmedarbeider og regnskapsfører er bare noen av jobbene som står i fare for å digitaliseres i fremtiden.

Foto
iStock
Dato

I rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway» har norske og finske forskere analysert hvordan digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge de neste 20 årene. Analysen er bestilt av Ludvigsen-utvalget, et regjeringsnedsatt utvalg som skal vurdere dagens skolesystem opp mot fremtidens samfunns- og arbeidsliv.

Annenhver jobb utsatt

Bakgrunnen for analysen er en rapport fra to Oxford-forskere fra 2013. De beregnet sannsynligheten for hvilke amerikanske yrker som vil bli automat-isert i fremtiden. Rapporten konkluderte med at 47 prosent av amerikanske arbeidsplasser var utsatt. I fjor gjorde svenske forskere en tilsvarende analyse for det svenske arbeidsmarkedet, og konkluderte med at nesten annenhver svenske jobb kunne forsvinne på bekostning av den teknologiske utviklingen.

I den norske rapporten antas det at en tredjedel av den norske sysselsettingen i stor grad vil oppleve automatisering. Lavtlønns- og lavkompetanseyrker vil bli mest utsatt, men forskerne understreker at digitalisering vil påvirke alle yrker til en viss grad fremover.

Dette er noen av yrkene som med stor sannsynlighet vil bli heldigitalisert, i følge forskerne:

 

  • Telefonselger
  • Regnskapsfører
  • Kontormedarbeider
  • Resepsjonist
  • Takstmann/-kvinne
  • Butikkmedarbeider
  • Kundebehandler

 


Kilde: blogg.regjeringen.no

 

Publisert i Karriere