topp 10 beste saker for ledere, collage
Topp 10 om ledelse

Sakene som engasjerte ledere i 2021

Vi har utviklet oss i et rasende tempo de siste par årene. Hva 2022 bringer, er ikke godt å si, men med disse 10 sakene friskt i minne håper vi det blir både givende og lærerikt.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
iStock/Fartein Rudjord
Dato

2021 ble året som kom med håp og avsluttet i skuffelse for mange – i alle fall hvis vi skal dømme etter pandemistatus og nedstengninger. På den lyse siden er det læring i all motgang, noe sakene norske ledere leste mest av i 2021 vitner om. Her er en oversikt!

Ledernes nyhetsbrev

Meld deg på for ukentlig input om ledelse.

1. Metode mot hersketeknikker

Selv om hersketeknikker kan være vanskelig å identifisere og håndtere i øyeblikket, setter de seg ofte som en vond følelse i lang tid etterpå. I denne saken viser tillitsvalgt i Lederne, Erlend Lie, og kursholder Vibeke Holtskog hvordan du forstår mekanismene som ligger bak og kanskje viktigst, hvordan håndtere hersketeknikker når de oppstår.

Les saken her

2. Endre lederstil etter korona?  

Omfattende permitteringer, store digitale omveltninger, økonomisk usikkerhet og mange på hjemmekontor. Selv den dyktigste leder kan knele under det enorme arbeidspresset som har vært. Likevel er det én lederstil som lykkes med de mange omstillingene. Kan du tenke deg hvilken?

Saken finner du her

3. De vanligste tabbene i lønnsforhandlinger

Enten du leder eller blir ledet, er de fleste opptatte av rettferdig lønn og vilkår. Hvordan sikre det er imidlertid ikke like krystallklart alltid. Trond Jakobsen i Lederne og Hege Lunder i Danske Bank viser her hvordan forberede og få i havn lønnsforhandlingen på vellykket vis – og ikke minst, hvordan unngå de vanligste tabbene.

Sjekk tipsene

To hender i et håndtrykk etter lønnsforhandling
Forbered deg godt til lønnsforhandlingene, med konkrete bevis og argumenter. Foto: iStock

4. Fem tegn på at jobbintervjuet var vellykket

Det er tydelig mange som har snust på nye jobbmuligheter det siste året, for saken om hvilke tegn som signaliserer at du har gjort et godt inntrykk, har fått stor oppmerksomhet. Er du nysgjerrig på nye jobbmuligheter i 2022? Da er dette listen du bør ta en nærmere titt på.

Forbered deg til jobbintervjuet 

5. Er du bevisst på kroppsspråket?

En skulle kanskje tro at aktualiteten ved denne saken forsvant i takt med at digitaliseringen skjøt fart, men sånn ble det ikke. Bak skjermene ble i stedet behovet for å lese og forstå hva som blir sagt mellom linjene viktigere enn noen gang. I denne saken viser foredragsholder og tidligere politimann Vidar Hansen hvordan forstå hva folk egentlig mener, og hvordan bruke kroppsspråket bevisst for å skape gode relasjoner.

Sjekk metodene her

6. Toppsjefen åpner om depresjonen

Da Veidekkesjef Lars Erik Lund delte et ærlig innlegg om sin mentale helse, spredte det seg til alle krinkler og kroker av norsk næringsliv. Det viste seg å være ordene mange trengte – særlig mannlige toppledere. Lars Erik Lund tror mye av den psykiske uhelsen i arbeidslivet bunner i ukultur og status ved overtidsjobbing, og drømmer om et rausere arbeidsliv. Hva tror du?

Les portrettet av Lars Erik Lund

toppleder Lars Erik Lund snakker ut om psykisk helse
Veidekke-sjefens åpenhet har inspirert mange ledere til å skape rom for alle mennesketyper. Foto: Fartein Rudjord

7. Slik oppnår du en positiv atmosfære på jobb

Med tanke på sårbarheten som kan oppstå etter måneder på hjemmekontor, er det ikke rart mange har ønsket gode råd for hvordan bygge trygghet og dermed en sunn tilbakemeldingskultur på jobb. Her får du rådene til filosof og BI-professor Øyvind Kvalnes, og verdifulle erfaringer fra butikksjef Grete-Elisabeth Haaland.

Sett en ny standard for stemningen

8. Unngår du den vanskelige praten?

Det er aldri enkelt å skulle være den som kommer med dårlig nytt, men noen ganger er det ikke til å unngå. Da gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt, samtidig som du har gjort deg opp noen tydelige tanker om målet med samtalen og mottakers behov. Her er coach, foredrags- og kursholder Jan Spurkeland sine beste råd.

Slik går du frem

9. Hvordan har du det egentlig på jobb?

Dette er et spørsmål mange har stilt seg på hjemmekontoret de siste par årene. Spesielt ledere har ønsket å lære mer om hvordan ivareta helse og trivsel når kontoret som sosial arena forsvinner. Heldigvis finnes det flere grep du som leder kan ta, uavhengig av hvor du eller dine medarbeidere befinner seg.

Lær om de psykososiale faktorene

En leder som legger hånden på skulderen til en medarbeider
Omtanke og gode relasjoner har fått økt oppmerksomhet det siste året. Foto: iStock

10. Presterer karismatiske ledere bedre?

Karisma er ikke en medfødt magisk kraft. Tvert imot! Studier viser at det er et sett egenskaper som kan læres. Spørsmålet er vel snarere om det er verdt det? I denne saken får du et innblikk i hvilke type ledere som presterer best, hvilke typer som overvurderer seg, og til slutt – hvilke teknikker som kan være verdt å ha et mer bevisst forhold til.

Er du en karismatisk leder?  

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Les om fordelene, og bli medlem i dag.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.