Fremtidens ledere

Se opp for sosiale entreprenører!

Vi leder med hodet og hjertet, og viser at fellesskap, mestring og glede kan oversettes til lønnsomme forretningsmodeller.

Tekst
Lise Aanesen
Foto
Berit sømme
Dato

Sosiale entreprenører er ledere og ressurspersoner. Vi brenner for å skape en bedre hverdag for mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å takle hverdagen. Men vi er også gründere og næringsutviklere som ser at det går an å leve av det man brenner for.

Sosiale entreprenører jobber på tvers av sektorer og nivåer. I mellomrommet mellom offentlig, privat og frivillig sektor har vi funnet vår arena. Vi er spesielt dyktige på å forbedre og utvikle velferdstjenestene, ifølge offentlige utredninger om sosialt entreprenørskap. Vi jobber og leder med hodet og hjertet. Vi brenner for menneskers trivsel og deltakelse i samfunnet, og vi bygger vår virksomhet på forretningsmodeller som gjør at vi kan ta ut en anstendig lønn – i alle fall er det målet.

Mestring, trivsel og -tilhørighet

Gjennom min bedrift Trivselslaben, med mestring, trivsel og tilhørighet som grunnpilarer i arbeidet med mennesker, har jeg funnet mitt levebrød. Gjennom å lede prosjekter og prosesser med et sosialt fokus, der samfunnsverdien av det jeg holder på med er det vesentlige, har jeg i dag skapt en arbeidsplass der jeg kan få brenne – uten å brenne ut.

 

Vi trenger unge, vennlige, men tydelige ledere som kan vise oss vei inn i det flerkulturelle Norge.

Lise Aanesen

 

Jeg har de siste årene blant annet jobbet med et inkluderingsprosjekt i regi av det lokale idrettslaget. Sammen med idrettslaget, kommunen og det lokale private asylmottaket har jeg fått gleden av å lede barn og unge i aktivitet, og ikke minst har jeg fått se unge mennesker ta lederansvar og samfunnsansvar overfor nye grupper mennesker som etablerer seg i byen vår.

Ser ungdommer ta lederansvar

Dette har vært en fryd å jobbe med. Ikke bare fordi vi har fått mange i aktivitet, og på den måten bidratt til bedre helse og inkludering i lokalsamfunnet. Men også fordi jeg har sett unge norske jenter (ja, faktisk i hovedsak jenter) ta lederansvar i dette arbeidet. Og de gjør det med en slik varme og vennlighet at jeg blir rørt. Samtidig som rausheten er tilstede, viser de også at kan være tydelige i sin kommunikasjon som ledere. De utstråler en vennlig autoritet tross sin unge alder. Jeg lar meg imponere hver gang.

Vår viktigste oppgave

Disse unge lederne bidrar til å skape gode hverdager og en meningsfull fritid for flere enn seg selv. De er med på å strekke ut en hand og bygge bro mellom kulturer. Vi trenger unge, vennlige, men tydelige ledere som kan vise oss vei inn i det flerkulturelle Norge. Derfor må vi la dem engasjere seg og delta som ledere og utviklere.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Å finne og løfte frem disse unge lederne er av stor verdi for det norske samfunnet. Så blir det vårt ansvar som voksne å vise at vi trenger dem og har tro på dem. Og vi må la dem engasjere seg og delta som ledere og utviklere av det fremtidige Norge. Dette er kanskje vår viktigste oppgave som sosiale entreprenører – og deretter vise at vi kan oversette  fellesskap, mestring og glede til lønnsomme forretningsmodeller.

Publisert i Karriere, Meninger