Skal lære norsk lederstil

Mange utenlandske arbeidere blir forvirret av den flate lederstrukturen i norske bedrifter. Det skal det bli slutt på.

Foto
Johnér
Dato

Både byggenæringen og leverandørindustrien har opplevd at det oppstår en kulturkræsj når østeuropeisk arbeidskraft kommer til landet. Folk er vant til et arbeidsregime med strengt hierarki og med mer direkte ledelse enn i Norge.

 

Det er ikke noe i veien med fagkompetansen til de utenlandske medarbeiderne, men de er rett og slett trent i en annen bedriftskultur.

Hanne Finnestrand, SINTEF

 

I den flate norske organisasjonsmodellen derimot, leder fagarbeiderne ofte prosjekter, tar ansvar og planlegger og samordner oppgavene.

– Det er ikke noe i veien med fagkompetansen til de utenlandske medarbeiderne, men de er rett og slett trent i en annen bedriftskultur. Dette forholdet har hatt innvirkning i de norske bedriftene, og skapt utfordringer i forhold til styring og effektiv drift, forteller Hanne Finnestrand i SINTEF til Gemini.no.

Tar grep

Derfor tar forskere grep. I samarbeid med Grante Entreprenør og Kværner Verdal, er SINTEF i gang med å finne en måte å organisere arbeidet på, som kan videreføre den norske samarbeidsmodellen, samtidig som man kan produsere effektivt med høy andel av innleide medarbeidere.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– De utenlandske fagarbeiderne er vant med et regime der de gjerne venter på beskjed om hva som skal gjøres. De norske bedriftene med høy andel av utenlandsk arbeidskraft, opplever dermed å rygge tilbake til en organisasjonsmodell med langt flere ledernivåer, slik det var vanlig i bedriften for 30 år siden. Detaljstyringen fører til økte styrings- og kontrollkostnader, som igjen fører til at bedriftene i verste fall priser seg ut av det internasjonale markedet, sier Finnestrand. Prosjektet er nylig startet, og skal pågå i fire år.

 

 

Publisert i Ledertips