STAMI har undersøkt alkoholforbruket til norske arbeidstakere.
Alkoholvaner

Slik drikker norske arbeidstakere

Norske arbeidstakere drikker over fire enheter med alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke. Det er ganske gledelig.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Bildhuset
Illustrasjon
iStock
Dato

Forskerne i STAMI er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen om norske arbeidstakeres alkoholvaner. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt alkoholforbruket blant norske arbeidstakere. De har undersøkt hvilke jobbrelaterte eksponeringer som kan føre til mer risikofylt forbruk. Undersøkelsen viser at norske arbeidstakere i snitt drikker 4,28 enheter med alkohol i løpet av en arbeidsuke. Menn drikker mer enn kvinner.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Risikoforbruk

Alkoholforbruket øker med alderen. Verdens Helseorganisasjon har kriterier for hva som kan definere et risikofylt alkoholforbruk. For kvinner går grensen ved mer enn 14 enheter i uken, og 21 enheter for menn. I rapporten fra STAMI var det 2,6 prosent av de mannlige arbeidstakerne og to prosent av de kvinnelige arbeidstakerne som rapporterte om et risikofylt alkoholforbruk.

Forskerne i STAMI er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen av norske arbeidstakeres alkoholvaner.
Forskerne i STAMI er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen av norske arbeidstakeres alkoholvaner.

Drikker mer med alderen

Bare 0,1 prosent av deltakerne i studien rapporterte om episoder hvor de hadde drukket alkohol før arbeidsdagen startet, og 0,4 prosent rapporterte om episoder hvor de hadde drukket alkohol i løpet av arbeidsdagen. Studien viser at alkoholforbruket øker med alderen, men ga ingen tydelig kobling til sivilstatus, utdanningsnivå, arbeidstidsordning eller lederansvar. Utover dette ser det ikke ut til at det er noen sammenhenger mellom eksponeringer i jobben og alkoholinntak blant norske arbeidstakere.

Studien viser at personer som opplever høye jobbkrav, og som er eksponert for mobbing, har høyere sannsynlighet for et såkalt risikofylt drikkemønster.

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Ikke overraskende

– Forutsatt at selvrapportert alkoholforbruk gir et riktig bilde av drikkemønstre, viser studien at norske arbeidstakere har et lavt alkoholforbruk og at det er relativt få som har et problematisk drikkemønster. Funnene er ikke overraskende, men likevel gledelige fordi de viser liten sammenheng mellom arbeid og alkoholforbruk. Samtidig skal vi ta signalet om økt risiko knyttet til jobbkrav, og spesielt mobbing på alvor, sier forsker Morten Birkeland Nielsen, som har vært med på å utarbeide studien.

Undersøkelsen ble gjennomført i et tilfeldig utvalg av 1608 norske arbeidstakere i 2015, og alkoholbruket ble undersøkt med en selvrapporteringsmetode.

Publisert i Ledertips